Vandaag op de Inspectiesite: de Inspectie geeft ROC West-Brabant een voldoende Ún vertrouwen

Donderdag 29 maart 2018

De Inspectie van het Onderwijs heeft vandaag een positief rapport gepubliceerd ten aanzien van het onderwerp ‘Bestuurlijk Handelen’. Daarin is te lezen dat het ROC West-Brabant is gelukt om in de gegunde tijd, voldoende en afdoende stappen te zetten om de organisatie op een juiste koers te brengen. Dit naar aanleiding van het strenge oordeel van de Inspectie dat in juni 2017 werd gepubliceerd over kwaliteitsboring en bestuurlijk handelen.  

De Inspectie onderbouwt de positieve beoordeling met de constatering dat men enkele belangrijke verbeterstappen ziet, zoals:

  1. Een veranderde samenstelling van de Raad van Bestuur, waardoor een herverdeling van taken ontstond en er ruimte kwam voor een gemandateerd lid met ‘kwaliteit’ als exclusieve portefeuille.
  2. Een verbeterprogramma waarin de 10 belangrijkste prioriteiten gestructureerd, in samenwerking tussen scholen en diensten en gemonitord door de Raad van Bestuur zijn afgerond.
  3. Een versteviging van het interne toezicht en een uitbreiding van de interne control functie.
  4. Een in oktober aangekondigde keuze voor een sectorgewijze in plaats van college-gewijze aansturing van de organisatie, waarbij de samenwerking tussen vmbo en mbo wordt versterkt en de nadruk komt te liggen op het beroepsonderwijs. De samenvoeging tussen Prinsentuin College en Cingel College in Breda die wordt voorbereid is daarvan een actueel voorbeeld.

De Raad van Toezicht heeft onlangs besloten om Rob Neutelings te benoemen als bestuursvoorzitter, een functie die hij sinds april 2017 ad interim bekleedde. 
 
Wat merkt een leerling of student van de gezette verbeterstappen? Rob Neutelings: “Ondanks de trend dat we steeds minder jongeren in de regio hebben, behouden we voor deze regio een breed en bereisbaar aanbod van beroepsonderwijs. Dat wordt georganiseerd in logische onderwijssectoren. Het zal lonen om bij ons een vmbo-opleiding te doen en een aansluitende mbo-opleiding, vanwege een gunstige doorstroom. En we gaan mooie combinaties van bestaande opleidingen maken en nieuwe opleidingen aanbieden. Zo zijn we nu al bezig met de voorbereiding om het Prinsentuin College (groen onderwijs) en Cingel College (horeca) in Breda samen te laten gaan.”

 

Op dit moment wordt ROC West-Brabant weer bezocht door de Inspectie. Dit onderzoek behoort tot de categorie ‘reguliere inspectiebezoeken’ die bij alle onderwijsinstellingen in Nederland plaatsvinden.