Trots op 10 jaar Building Breda

Donderdag 5 april 2018

Building Breda, de organisatie die de huisvesting van het voortgezet onderwijs regelt, viert haar tienjarig bestaan. In tien jaar tijd zijn vrijwel alle scholen voor voortgezet onderwijs (vo) in Breda vernieuwd, of nieuw gebouwd. ROC West-Brabant is in de afgelopen 10 jaar een belangrijke partner geweest in de huisvesting van het voortgezet onderwijs in Breda.

“Met ‘Building Breda’ hebben we laten zien dat goede samenwerking leidt tot geprofileerde vo-scholen waardoor er voor de Bredase middelbare scholieren echt iets te kiezen is, in goede onderwijsvoorzieningen en een uitermate efficiënt gebruik van het beschikbare huisvestingsbudget. We zijn erg trots op de behaalde resultaten voor het Bredase voortgezet onderwijs, waaronder de verbeteringen aan onze eigen vmbo-scholen zoals de Rotonde en Praktijkschool Breda. Al die resultaten zijn te vinden in de uitgave ‘Resultaten 10 jaar Building Breda & Uitgangspunten Building Breda 3.0’. We zetten de goede samenwerking voort, zodat er ook in de toekomst uitstekende huisvesting beschikbaar blijft voor de middelbare scholieren in Breda. Daarbij blijft de succesvolle samenwerking via Building Breda de motor”, aldus Ton Flink, voorzitter Building Breda namens ROC West-Brabant.

 “We hebben met Building Breda een uniek model in handen”, zegt onderwijswethouder Miriam Haagh. “De manier waarop scholen zelf verantwoordelijkheid hebben genomen voor de besteding van middelen voor onderwijshuisvesting heeft in de afgelopen jaren als voorbeeld gediend voor tientallen andere gemeenten. De scholen zijn door de praktische samenwerking ook veel meer samen gaan werken aan de inhoudelijke gezamenlijke onderwijsopgave voor Breda en de omliggende regio. Bovendien hebben ze specifieke eigen profielen ontwikkeld, waardoor het aanbod ook in de breedte gegroeid is. Je ziet dat ze elkaars waarde en kracht kennen, en elkaar ook dingen gunnen. En tenslotte hebben we alle noodlokalen in Breda weg kunnen werken. De scholen mogen wat mij betreft echt trots zijn op hoe ze dit met elkaar hebben vormgegeven.”

4000 zonnepanelen

Op basis van een inhoudelijke visie en uitgangspunten hebben vrijwel alle vo-scholen een vorm van nieuwbouw kunnen realiseren. 15 schoolgebouwen zijn of worden nog aangepakt. Een tweetal projecten (campus Mencia-ICB en Christoffel) moeten nog worden afgerond. Ook heeft de samenwerking nauwere verbindingen gecreëerd tussen scholen met een verschillend onderwijstype. Zo delen het Markenhage College, Michaël College en Orion Lyceum één modern schoolgebouw, en zullen ook het Mencia de Mendoza Lyceum en de Internationale School Breda (ISB) samen één campus gaan vormen.

Duurzaamheid is ook belangrijk speerpunt binnen Building Breda. Sinds 2016 is gestart met het plaatsen van circa 4.000 zonnepanelen op 8 schoolgebouwen. Naar verwachting zal dit project begin 2019 worden afgerond. Door de zonnepanelen is een stroomreductie van circa 40% mogelijk, en kan er circa 600.000 kg aan CO2-uitstoot voorkomen worden. Een belangrijke eerste stap in het verduurzamen van onderwijshuisvesting.

Vmbo blijft aandachtspunt

Building Breda ziet de komende jaren met veel vertrouwen tegemoet. Belangrijk aandachtspunt daarbij is de positie en het imago van het vmbo. Om de dalende leerlingaantallen op te vangen zijn investeringen nodig, om toch voldoende toekomstige arbeidskrachten op te kunnen blijven leiden. Daarnaast willen de scholen investeren in het toekomstbestendig maken van schoolgebouwen, door bijvoorbeeld aanpassingen door te voeren voor gepersonaliseerd leren, toepassen van moderne media en informatie- en communicatietechnologie. Mooie ambities die bijdragen aan sterk vmbo-onderwijs ROC West-Brabant.