Bijeenkomst Rendement met Taal zet werkgevers aan zet

Vrijdag 13 april 2018

Het Kellebeek College, onderdeel van ROC West-Brabant, stond donderdag 12 april jl. bol van taal. Zo’n 80 werkgevers uit zorg, bouw en techniek, vertegenwoordigers van zorginstellingen, gemeenten, onderwijsinstellingen, bibliotheken en ondersteunende partijen debatteerden er over het belang van taal op de werkvloer. De organisatie was een mooie samenwerking tussen diverse partijen, waaronder Stichting Lezen en Schrijven en Cubiss, die de handen op dit gebied ineen slaan. Belangrijkste conclusie was dat investeren in taal loont, op alle fronten.

 Taal van onmisbaar belang op de werkvloer

Medewerkers kunnen (soms zelfs zonder dat de werkgever het weet) moeite hebben met lezen en schrijven. Te denken valt aan moeite met het gebruik van e-mail, het lezen van veiligheidsinstructies en het invullen van formulieren. Dit heeft gevolgen voor bedrijven. Hans Verbraak, wethouder gemeente Roosendaal: “Laaggeletterden zijn meester in het verbergen van hun mindere taalvaardigheid en zijn bang voor de reactie van de werkgever als die erachter komt. Het speelt niet alleen een rol in het werk, ook privé.”

Rendement

Inzet op aanpak taalvaardigheid kan zorgen voor hogere productiviteit, lager ziekteverzuim, minder veiligheidsproblemen en een betere klantrelatie. Dit kan uiteindelijk leiden tot financiële kansen voor bedrijven en kan een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van medewerkers. Ernestine Schipper, senior projectleider Brabant van Stichting Lezen en Schrijven: “We kennen praktijkvoorbeelden waarin eén euro investeren in taal op de werkvloer door de werkgever, hem  een rendement van € 2,55 opleverde. Maar nog belangrijker: mensen worden gelukkiger, hebben meer zelfvertrouwen, doen mee in de samenleving en zijn trots op hun bedrijf omdat ze dit bereikt hebben.” Cees van Bavel, afdelingshoofd afvalverwerking Breda vult aan:

“Investeren in taal kost veel energie en je hebt te maken met weerstand. Maar uiteindelijk verandert het echt iets in de cultuur en de werksfeer omdat je opener met elkaar in gesprek gaat. Het is echt een positieve impuls.”

Feiten en cijfers laaggeletterdheid

Naast een uitgebreid debat, kregen genodigden in diverse workshops tips over herkenning, doorverwijzing en omgaan met laaggeletterdheid. Dat aandacht nodig is, blijkt ook uit de cijfers,

Er zijn 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland, waarvan 1,3 miljoen in de beroepsbevolking.

Hiervan heeft 57% een baan. Jan Kemps, taalambassadeur: “Ik kon het wel, het is me alleen nooit geleerd. Als ik een cursus had kunnen doen op mijn werk, had ik dat met beide handen aangenomen. Ik moest destijds een promotie weigeren omdat ik het niet kon, maar ik zei dat ik het niet wilde. Nu, na mijn scholing, heb ik veel meer zelfvertrouwen en kan ik bijvoorbeeld actiever meedoen in overleggen, dus mijn baas heeft er zeker ook baat bij gehad!”