Samenwerking Prinsentuin, Helicon, ZLTO en Treeport

Vrijdag 13 april 2018

HELICON, PRINSENTUIN COLLEGE EN BOOMKWEKERS INVESTEREN GEZAMENLIJK IN BRABANTSE BOOMTEELTOPLEIDING

Donderdag 12 april hebben de initiatiefnemers van de Brabantse Boomteelt Opleiding samen de kick-off gedaan in Boxtel bij Boomkwekerij de Spankert. Door het gezamenlijk planten van een boom hebben de scholen hun samenwerkingsambities geuit.

In september starten Prinsentuin College Breda en Helicon MBO Geldermalsen met een gezamenlijke boomteelt opleiding in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Het is een unieke samenwerking, waarbij een Brabant breed scholingsaanbod wordt aangeboden. Tientallen boomkwekers uit Noord-Brabant zijn nauw betrokken bij het proces om op deze manier voldoende gekwalificeerd personeel in te laten stromen in deze groeiende sector.

De campagne rondom het gezamenlijk werven van leerlingen is gestart met de lancering van de website www.boomteeltopleiding.nl. Op deze website staan voorlichtingsfilmpjes, is er de mogelijkheid tot contact leggen met de opleidingen, en kunnen jongeren zich inschrijven voor de opleiding. 

Scholen en werkgevers, verenigd in Treeport Zundert, ZLTO en de werkgroep 'Instroom boomkwekerijmedewerkers in Brabant,' zetten zich gezamenlijk in voor een structurele groei van gekwalificeerde boomkwekerijmedewerkers in Noord-Brabant. Dat doen ze door meer bekendheid te geven aan deze aantrekkelijke groeiende sector; bij te dragen aan de werving van leerlingen voor de opleiding; aan te sluiten bij de locatiebehoeften in opleiding; en het aanbod van leerbedrijven die goed bekend staan bij de opleidingen te vergroten.