Klaar voor de toekomst

Donderdag 19 april 2018

Media en politiek staan bol van verhalen over de krimp in het (v)mbo. Daar reageert Rob Neutelings, voorzitter Raad van Bestuur, als volgt op:

"ROC West-Brabant is als een van de grote ROC's klaar voor de toekomst. We spelen al jaren in op de krimp in het vmbo en de gevolgen daarvan voor ons mbo. De faciliteiten die je nodig hebt voor beroepsonderwijs zijn vaak kostbaar én het is een uitdaging om 'state of the art' te blijven. Dat vraagt grootschaligheid in organisatie én tegelijkertijd blijft de inzet van ROC West-Brabant om onderwijs in een kleinschalige context aan te bieden in verschillende gemeentes en locaties. 

Voor wat betreft het vmbo doen we dat in de regio Breda door via Building Breda bijvoorbeeld integraal te kijken huisvesting. En ook onze visie op het mbo hebben we aangescherpt. We zitten middenin een koersverandering en werken toe naar een sectorale indeling voor het mbo. Onze verschillende mbo-colleges bereiden zich voor op het gezamenlijk aanbieden van opleidingen op verschillende locaties. 

Onderlinge samenwerking in de gehele regio West-Brabant en voor een aantal sectoren ook daarbuiten, vormt uitgangspunt in ons handelen, allemaal in het belang van onze toekomstige studenten. Good practices zijn bijvoorbeeld het gezamenlijk aanvliegen van de kraamopleiding met diverse ROC's en heel recent de samenwerking met Helicon voor een opleiding Boomteelt. Daarnaast vliegen we het groenonderwijs in de nabije toekomst veel breder aan vanuit het concept 'van grond tot mond', waarbij het Prinsentuin College (groen) en het Cingel College (horeca) reeds gefuseerd zijn. Want ook wij herkennen de krimp in groen. 

Ook op bestuurlijk vlak is samenwerking de sleutel tot succes. Dat geldt niet alleen voor ROC's onderling, maar ook binnen gemeentebesturen waar gezamenlijke afspraken over (mbo-)onderwijs een belangrijke plek op de gemeenteagenda krijgen. Daar maken wij ons als bestuur voortdurend hard voor.

Samenwerking geldt ook in het bedrijfsleven, waar we met de markt kijken naar de inhoud en het arbeidsmarktperspectief van onder meer creatieve opleidingen en de ontwikkeling van BBL-opleidingen en keuzedelen. Studenten die kiezen voor ROC West-Brabant, weten dus dat zij net als wij klaar zijn voor de toekomst."