Namen geslaagden niet op websites

Maandag 11 juni 2018

Komende woensdag 13 juni is het zover, dan krijgen de leerlingen van onze vmbo's de uitslag van het examen. Een spannend moment. De mbo-studenten weten over een paar weken of ze geslaagd zijn.

Een mooi gebruik is om de namen op onze websites te publiceren en in de krant. Helaas zal dat dit jaar niet gebeuren vanwege de nieuwe wet op de privacy. Jammer, want juist dat versterkt het trotse gevoel dat leerlingen en studenten hebben.
Het resultaat en de blijheid zal er niet minder om zijn.
We hopen voor iedereen op een positieve uitslag!