Een leven lang ontwikkelen

Dinsdag 26 juni 2018Bij ROC West-Brabant blijven we het belang inzien om in te spelen op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. We worden daar steeds pro actiever in en dat werpt vruchten af. In nauwe samenwerking met overheid, onderwijs en ondernemers (3 O’s) komt het onderwerp een Leven Lang Ontwikkelen prominenter op de agenda. Een mooi voorbeeld daarvan is de samenwerking met de Truckacademy.
Regio in bedrijf ging hierover in gesprek met Kathy Rogmans van de Dienst Onderwijs en Ivo van Opbergen van ROC Bedrijfsopleidingen. Lees het hele artikel op de site van Regio in bedrijf.

https://www.regioinbedrijf.nl/bedrijfsnieuws/een-leven-lang-ontwikkelen-bij-roc-west-brabant.11419/