Afscheid van Ton Flink

Woensdag 4 juli 2018

Woensdag 4 juli is offcieel de laatste werkdag van Ton Flink. Dan is er een afscheidsreceptie en kijkt hij samen met honderden onderwijscollega's, bestuurders, relaties en natuurlijk zijn familie terug op zijn onderwijsleven. Ton: "Ik merk de laatste weken bewust dat ik terugkijk. Het is bijvoorbeeld de laatste keer dat ik de examinering meemaak. Er hangt dan altijd een speciale sfeer op de scholen. Hoeveel studenten zijn er geslaagd, hoe hebben ze gescoord, zijn de resultaten net zo goed als vorig jaar? Leerlingen zetten een volgende stap in hun leven." 

Ton Flink begon 42 jaar geleden als docent op de LEAO, lager economisch administratief onderwijs in Breda en later detailhandelsschool St. Olof. Hij maakte diverse fusies mee, werkte op scholen in heel West-Brabant als decaan, afdelingsmanager, directeur facilitair bedrijf, directeur mbo en vmbo en uiteindelijk gedelegeerd bestuurder in de Raad van Bestuur.

Leerlingen laten opbloeien

Ton Flink kan terugkijken op een mooie carrière. Ton: "Als directeur facilitair bedrijf waren de verbouwing van het Ignatiusziekenhuis tot Florijn College en de bouw van de hotelschool in Bergen op Zoom mooie projecten." Zijn hart ligt vooral bij het vmbo waar hij directeur van was. "Het zijn kinderen die in het basisonderwijs altijd onderaan bungelden. Op het vmbo bloeien ze op omdat ze hun talenten daar ontdekken. Bij mijn eigen zoon ging dat ook zo. Hij ontdekte in de eerste klas dat hij de horeca in wilde en met kerst hadden we een ander kind, omdat hij wist waar hij goed in was en wat hij wilde. Nu is hij kok en werkt hij als zzp'er." Volgens Flink is het uitdagend om in deze tijd leiding te geven aan de vmbo-scholen. "Het vmbo staat onder druk. Het is het zorgenkindje van Nederland. Enerzijds loopt het leeg door demografische krimp, anderzijds omdat meer leerlingen naar mavo en havo gaan. We hebben scholen moeten sluiten, maar de speerpunten die we hadden voor het vmbo zijn nu op orde. Ik ben trots op hoe ze er nu voor staan en klaar zijn voor de volgende stap. Er ligt bij het vmbo naast het voorbereiden op een beroep ook een belangrijke taak in de begeleiding van de leerlingen. Velen hebben een rugzakje en dan is het aan ons om te zorgen dat ze stevig in hun schoenen staan en dat ze weten wat ze willen zodat ze gemotiveerd de volgende stap kunnen zetten."

De lat hoog leggen

Ook tijdens zijn functie als gedelegeerd bestuurder lagen er uitdagingen. "We hebben inspectie-issues gehad, maar we hebben er met z'n allen fantastisch hard aan gewerkt om dit in orde te maken.  Meer dan 180 mbo-teams zijn geschoold en iedereen weet nu wat de kwaliteit is die we moeten leveren. De onderwijsinspectie heeft ons dan ook weer onder regulier toezicht geplaatst.  We blijven samen afspreken wat onze doelen zijn, de lat hoog leggen voor onszelf en de leerlingen." De komende jaren verwacht Ton dat de focus zal liggen op het loopbaanleren, doorlopende leerlijnen en op de verbinding met het bedrijfsleven. "We leiden studenten op voor beroepen die nu nog niet bestaan. Daarom moeten we ze leren om bij zichzelf na te gaan: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. Daarnaast zorgt het contact met het bedrijfsleven ervoor dat we actueel kunnen blijven, want de ontwikkelingen in de vakgebieden gaan razendsnel." 

Leven na ROC West-Brabant

Naast de mooie prestaties op zakelijk vlak, kijkt Ton Flink terug op mooie persoonlijke contacten. "ROC West-Brabant is een vriendelijke organisatie met veel enthousiaste mensen. Het is een mensen-organisatie en dat merk je aan de collegialiteit. Natuurlijk ken ik sommige mensen ook al dertig of veertig jaar en dan deel je lief en leed met elkaar." En nu dan een leven zonder ROC West-Brabant. "Na een hectische periode door ziekte van mijn vrouw en zoon, ga ik genieten van mijn vrije tijd. Tijd doorbrengen met mijn vrouw, zonen, schoondochters en kleinkinderen, reizen, lezen en koken. Daarnaast zal ik advieswerk blijven doen voor scholen. Dus ik zeg het onderwijs niet helemaal gedag."