Informatie over toekomstige aanpassing schoolkosten

Dinsdag 10 juli 2018
Vandaag heeft de minister van Onderwijs  enkele uitspraken gedaan over
veranderingen in de kosten van een mbo-opleiding, vanaf schooljaar 2019-2020. Omdat dat mogelijk vragen oproept bij ouders en studenten van ROC West-Brabant, zetten we de belangrijkste zaken op een rijtje:


  • Het belangrijkste is dat iedere jongere, ongeacht zijn of haar financiële of persoonlijke situatie, de kans moet krijgen om onderwijs te volgen en daarmee het maximale uit zichzelf te halen.
  • De minister heeft daarom samen met de landelijke MBO Raad en de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) een servicedocument met ‘richtlijnen voor schoolkosten’  gemaakt. Dat zijn toekomstige regels, die anders zijn dan de regels waar ROC West-Brabant nu aan moet voldoen.
  • De ROC’s gaan op basis van de nieuwe ‘richtlijnen voor schoolkosten’ voor schooljaar 2019-2010 (startend in augustus 2019) nieuwe regels maken. Ook ROC West-Brabant gaat dat doen voor schooljaar 2019-2020. Dit gebeurt dus aan de hand van de nieuwe richtlijnen uit het servicedocument.
  • ROC West-Brabant doet dit in samenspraak met de studentenraad.

Tot augustus 2019 hanteert ROC West-Brabant de huidige (op de huidige wet gebaseerde) afspraken:

(lees hierover meer op rocwb.nl)

A. Een opleiding moet betaalbaar zijn voor onze studenten. We streven ernaar bovenop het wettelijk cursusgeld alleen die leermiddelen door te belasten, die absoluut noodzakelijk zijn voor het volgen van kansrijk en wendbaar mbo-onderwijs. Hierbij volgen wij de huidige wettelijke regelgeving van de overheid.
Die kosten zijn opgedeeld in verschillende categorieën:

  1. Wettelijk vastgesteld les/cursusgeld: dat is een landelijk vastgesteld bedrag van € 1137,- voor bol-studenten.
  2. Opleidingskosten: dit zijn opleidingskosten die voor rekening komen van de student. Deze kosten verschillen per opleiding (hier kun je zien wat de specifieke kosten zijn per opleiding).
  3. Vrijwillige kosten: dat zijn vaak (kleine) bedragen voor deelname aan excursies, etc. en zijn voor veruit de meeste opleidingen een minimaal bedrag of niet aan de orde.

B. Daarnaast kunnen studenten die moeite hebben om de kosten voor een opleiding op te kunnen brengen, in aanmerking komen voor de tijdelijke regeling tegemoetkoming leermiddelen.

C. Studenten moeten vóór inschrijving voor een opleiding duidelijkheid hebben over de kosten. Colleges van ROC West-Brabant hebben daarom voor 1 mei van het collegejaar alle schoolkosten die voor de opleiding gelden gepubliceerd.

D. De centrale studentenraad van ROC West-Brabant heeft instemmingsrecht op het schoolkostenbeleid. Nieuw beleid wordt pas vastgesteld als de studentenraad ermee instemt.

Vanaf het nieuw schooljaar 2019-2020 (startend vanaf augustus 2019), zullen dit de nieuwe uitgangspunten zijn voor de schoolkosten (bron: servicedocument met ‘richtlijnen voor schoolkosten’ - door de minister vandaag gepubliceerd). Het ROC zal de regels hiervoor aanpassen en voor 1 mei 2019 publiceren op de website. De belangrijkste veranderingen zijn:

- Uitgangspunt is dat studenten in het mbo, na betaling van het wettelijke les- of cursusgeld, het onderwijs kunnen volgen en de examens kunnen afleggen om hun diploma te behalen.

- De school voorziet in de hiervoor noodzakelijke benodigdheden (basisuitrusting school).

- Er komt een structurele voorziening om de schoolkosten voor minderjarige bol-studenten uit minimagezinnen te beperken per schooljaar 2020-2021.