Effectieve netwerkconferentie regionale agenda beroepsonderwijs West-Brabant

Woensdag 5 september 2018

Dinsdag 4 september vond op het Kellebeek College (onderdeel van ROC West-Brabant) in Roosendaal de eerste netwerkconferentie beroepsonderwijs plaats. Een prachtig startmoment om te komen tot een regionale beroepsagenda vanuit onderwijs, overheid en ondernemers/bedrijfsleven. Vertrekpunt voor de bijeenkomst vormde de huidige economische situatie in onze regio. Initiatiefnemer was ROC West-Brabant.

Ambities vanuit de drie O’s zijn naar elkaar uitgesproken, speerpunten zijn aangescherpt en concrete acties gedeeld. Deze worden in de komende weken verwerkt tot een ‘Agenda beroepsonderwijs West-Brabant’. Daarmee is aan de eerste doelstelling van de conferentie en ambitie voor de samenwerking voldaan.

Uiteraard organiseren wij als ROC West-Brabant intern en extern momenten om feedback te krijgen op het concept, die leidraad vormt voor de uitvoeringsagenda van de regio. Met de aanwezigheid van een vertegenwoordiging van het ministerie van OCW is de lobby voor ondertekening van deze agenda door één van de onderwijsministers ook actief ingezet.

100 netwerkpartners

Het idee van deze agenda is in het voorjaar ontstaan en de organisatie van deze startconferentie heeft vervolgens een hoge vlucht genomen. De uitnodiging had een aanzuigende werking, waardoor bijna 100 netwerkpartners gisteravond aanwezig waren bij het Kellebeek College. 

In het voortraject hebben we de ambities ook gekoppeld aan de speerpunten uit onze eigen kwaliteitsagenda. Doel is dat regionale beroepsagenda en onze kwaliteitsagenda naadloos aansluiten die op hun beurt weer stevig verankerd worden in ons programma ‘Klaar voor de Toekomst’. Kortom, verbinding is het sleutelwoord voor nu en in de komende periode.

Zijn er netwerkpartners die gisteravond niet aanwezig waren maar die we wel betrokken willen worden? Laat het weten via onze social mediakanalen of contactadres op de site o.v.v. Regionale agenda beroepsonderwijs.

Aanleiding West-Brabant kent forse uitdagingen in de beroepsbevolking. Bedrijven en maatschappelijke organisaties schreeuwen om goed personeel; de instroom in het beroepsonderwijs loopt terug én de komende jaren vindt een grote uitstroom van goed opgeleide werknemers naar pensioen plaats.

Daarom is het tijd om de handen ineen te slaan en samen te werken om als West-Brabantse gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen te komen tot een gezamenlijke beroepsonderwijsagenda. Doel van deze agenda is te zorgen dat we zo veel mogelijk mensen opleiden die nodig zijn voor de West-Brabantse bedrijven. Nu investeren in beroepsonderwijs is een garantie voor een economische en sociaal vitale regio. 

Pitches
Spreker deze middag waren Alida Oppers, Directeur-generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Aansluitend hielden enkele leden van de stuurgroep agenda beroepsonderwijs een pitch:
- Miriam Haagh (wethouder Onderwijs gemeente Breda) namens gemeenten
- Jeroen de Lange (regiomanager VNO-NCW Brabant Zeeland) namens vertegenwoordiging werkveld
- Doetina van Kelle (bestuursvoorzitter Markland College) namens onderwijs

Kern van hun verhaal was het belang van duurzame samenwerking tussen arbeidsmarkt en beroepsonderwijs, doorlopende leerlijnen, door ontwikkelen van een sluitend vangnet en met perspectief aan het werk gaan. Zo bieden we mogelijkheden waardoor ambitieuze jongeren en ouderen het beste uit zichzelf kunnen halen. Onderwijs dat hen voorbereidt en verder helpt op de arbeidsmarkt die springt om deze beroepskrachten én hen goed voorbereidt op de samenleving van nu en later.

Naast bovengenoemde namen, maken ook dr. Rob Neutelings (bestuursvoorzitter ROC West-Brabant (facilitator), René van Ginderen (wethouder Onderwijs gemeente Roosendaal), Barry Jacobs (wethouder Onderwijs gemeente Bergen op Zoom) en recent toegevoegd Jacomine Ravensbergen (college van bestuur Avans), onderdeel uit van de stuurgroep.