Vliegende start voor Sport en Bewegen

Maandag 10 september 2018

Met een spectaculaire landing van 2 parachutisten op het voetbalveld van voetbalvereniging Baronie, is donderdag 6 september de nieuwe opleiding Sport en Bewegen op het Vitalis College gestart. Onder toeziend oog van 180 nieuwe enthousiaste sportstudenten knipten bestuursvoorzitter van ROC West-Brabant Rob Neutelings en de Bredase wethouder Sport Daan Quaarssymbolisch een lint door.

Bestuursvoorzitter ROC West-Brabant Rob Neutelings sprak voor een volle tribune met ouders, collega’s en veel mensen uit het werkveld: “Dit is een uniek moment, een letterlijk hoogtepunt, want dit zijn de allereerste 180 BOL-studenten op niveau 2, 3 en 4 van de nieuwe en volledige opleiding Sport en Bewegen die ook als eersten zullen afstuderen als medewerker Sport & Recreatie,  sportinstructeur of sportcoördinator. De opleiding zit ook meteen helemaal vol! Dat geeft de behoefte aan van deze opleiding in Breda en omgeving.”

De studenten Sport en Bewegen hebben nu nog les in het gebouw van het Vitalis College aan de Terheijdenseweg, maar gaan medio 2020 sporten in het nieuwe Talententopsportcentrum op diezelfde locatie.

Sportleerbedrijf

Rob Neutelings: “Dat maakt de opleiding nog aantrekkelijker, maar ook de verbinding met de praktijk vinden we erg belangrijk op het mbo, want daar leer je het vakgebied pas echt goed kennen. Daarom hebben we een intensieve samenwerking met de gemeente Breda in het Sportleerbedrijf Breda.”

Het Sportleerbedrijf matcht studenten van sportopleidingen aan de praktijk in de vorm van stages, projecten en opdrachten in het werkveld van de sport.

Daan Quaars: ‘Sportleerbedrijf is een mooie samenwerking. Top dat zo studenten worden geholpen praktijkervaring op te doen en tegelijkertijd organisaties een bewustere of professionelere kijk ontwikkelen op bewegen of sport binnen hun vereniging of organisatie. Zo trekken we de kwaliteit van sport en bewegen in Breda over de hele linie verder omhoog.’

Toekomstige sportprofesionals

Het Sportleerbedrijf heeft een groot netwerk in het werkveld in de sport en zorgt voor kwalitatief goede stageplekken op het terrein van evenementenorganisatie, verenigingsondersteuning, bewegingsonderwijs, het sociaal domein (beweegstimulering), commerciële sport en sport & recreatie. Op die manier ondersteunt het Sportleerbedrijf studenten in hun persoonlijke ontwikkeling en wordt de kennis en kunde van deze studenten, onze toekomstige sportprofessionals, maximaal benut voor organisaties in de sport in Breda, en dragen we zo bij aan een vitale samenleving.