Minister aanwezig tijdens ondertekening agenda beroepsonderwijs West-Brabant

Dinsdag 27 november 2018

Afgelopen maandag 26 november, bezocht Minister van Engelshoven de Praktijkschool Breda en Prinsentuin College. Ze nam daar het eerste exemplaar van de agenda beroepsonderwijs West-Brabant in ontvangst, die op deze dag ondertekend werd door betrokken bestuursleden vanuit overheid, onderwijs en bedrijfsleven. 

De minister roemde (ROC) West-Brabant waar zij als eerste onderwijsregio in Nederland deze agenda overhandigd kreeg. Rob Neutelings benadrukte het belang van deze beroepsagenda en de gezamenlijke opgave van alle partijen in deze regio om onderwijs goed aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt van vandaag en die van morgen. Ook stipte hij de inhoudelijke raakvlakken met onze eigen kwaliteitsagenda aan.

Na de officiële ondertekening en overhandiging ging de minister in gesprek met studenten en leerlingen. Ze sprak een aantal leerlingen van de Praktijkschool en ISK die deelnemen aan een project waarbij Cingel-studenten Praktijkschool-leerlingen ondersteunen in het opbouwen van een digitaal portfolio. Bob Schalken, afdelingsmanager Prinsentuin College, lichtte vervolgens in de kas van het Prinsentuin College het LED-project toe. De minister sprak er haar waardering uit over het innovatieve concept van dit project en het dakpansgewijs kijken naar doorlopende leerlijn vmbo, mbo én hbo, waarbij ook de inbreng van het bedrijfsleven geborgd is. Ze loofde de onderzoekscomponent die in dit project verankerd zit en hoopt dat dit in meerdere disciplines van het mbo-onderwijs tot zijn recht kan komen. Tot slot ging ze in gesprek met leerlingen van De Rotonde. Zij gaan binnenkort een keuzedeel volgen op het Prinsentuin College: sterk beroepsonderwijs in en van ROC West-Brabant!

Uiteraard vertrok de minister met een prachtig boeket gemaakt door studenten van Prinsentuin College. De agenda beroepsonderwijs West-Brabant wordt in de komende periode verder aangescherpt en alle betrokken partijen in de regio gaan aan de slag met het uitvoeren van de geformuleerde ambities.

Vragen? Maike de Bruijn, m.debruijn89@rocwb.nl