Stedelijk Gymnasium en Graaf Engelbrecht mogelijk over naar SKVOB

Woensdag 12 juni 2019

Verkenning van een bestuurlijke overdracht openbaar voortgezet onderwijs in Breda

Begin april is bestuurlijk de intentie uitgesproken om het openbare voortgezet onderwijs in Breda, te weten het Stedelijk Gymnasium Breda en Graaf Engelbrecht, over te dragen van Stichting ROC West-Brabant naar de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda e.o. (SKVOB). Na goedkeuring door de medezeggenschapsorganen begint nu een formele onderzoeksfase om te zien of overdracht daadwerkelijk mogelijk is. In de herfst van 2019 zal hierover duidelijkheid ontstaan.

Reden voor de voorgenomen overdracht is de keuze van ROC West-Brabant om zich volledig toe te leggen op beroepsonderwijs, vmbo en mbo, voor de regio. Vanuit deze keuze is een positie binnen ROC West-Brabant van het Stedelijk Gymnasium Breda en Graaf Engelbrecht niet logisch. De vmbo scholen blijven onderdeel van ROC West-Brabant.

In de opzet voor de overdracht blijft het openbare karakter van de scholen gehandhaafd en blijft het onderwijsaanbod in Breda duurzaam op peil. De scholen blijven onder Bredaas bestuur vallen en gaan onderdeel uitmaken van een VO-bestuur. 

Zoals Rob Neutelings, voorzitter Raad van Bestuur ROC West-Brabant, het verwoordde: “Graaf Engelbrecht en het Stedelijk Gymnasium Breda zijn prachtige scholen, bieden onderwijs van goede kwaliteit, zijn financieel gezond en van grote meerwaarde voor het VO-onderwijs in Breda. Doordat ROC West-Brabant zich nog meer gaat positioneren als de beroepsopleider van de regio, hebben we voor beide scholen gezocht naar een bestuur dat zich specialiseert in VO-onderwijs. SKVOB heeft aangegeven dat het openbare karakter van de scholen gehandhaafd blijft. Dat is voor ons een belangrijke eis bij een eventuele overgang”.

Berend Buddingh, voorzitter College van Bestuur van SKVOB e.o. vult aan: “Graaf Engelbrecht en Stedelijk Gymnasium passen prima binnen het palet van onze scholen. Binnen de netwerkorganisatie die wij willen zijn, kunnen we elkaar verder aanvullen en het voortgezet onderwijs in Breda nog verder versterken. SKVOB zal daarbij een samenwerkingsbestuur worden, waardoor zowel onze katholieke scholen als de openbare scholen hun denominatie behouden. Waarna we in de lijn van het Bredase overlegmodel, met elkaar, dus ook zeker met de Nassau en de vmbo-scholen van het ROC, het voortgezet onderwijs in onze stad naar excellent niveau zullen brengen. Breda onderwijsstad tenslotte.”