Trots op hoog aantal geslaagden vmbo-scholen

Donderdag 11 juli 2019

Onze acht vmbo-scholen hebben bijzonder hoge slagingspercentages bereikt afgelopen schooljaar. Het gemiddelde percentage bedroeg 97,5 %, ruim boven het landelijk gemiddelde. Pomona in Bergen op Zoom en De Rotonde in Breda hadden zelfs 100 %. Bij de basisberoepsgerichte leerweg scoorden maar liefst zes scholen 100 %. Het grootste deel van de vmbo-leerlingen stroomt door naar het mbo, waar jaarlijks ruim 90.000 studenten starten.

Vooral voor de leerlingen zelf is het fijn dat ze met een diploma door kunnen naar een vervolgopleiding, maar ook voor de docenten die het hele jaar met veel inzet en betrokkenheid de leerlingen hebben ondersteund. In totaal gaat het om 1.074 leerlingen van de vmbo-scholen De Rotonde, Prinsentuin van Cooth en Scala in Breda, Steenspil in Halsteren, Pomona in Bergen op Zoom, Prinsentuin Oudenbosch in Oudenbosch, Prinsentuin Andel in Andel en Effent in Oosterhout.