Werkbezoek burgemeester Etten-Leur aan bestuurscentrum ROC West-Brabant

Woensdag 3 september 2014


Mevrouw Rijnbach maakte vandaag kennis met Raad van Bestuur en medewerkers van ROC-West-Brabant, een van de grotere werkgevers in de gemeente. 

Het College van Burgemeester en Wethouders van Etten-Leur hecht veel waarde aan onder andere de bedrijvigheid en daarmee de werkgelegenheid in de gemeente. Het onderwijsaanbod vormt een belangrijke pijler voor de invulling van die werkgelegenheid.

In Etten-Leur werken nu bijna 200 medewerkers bij het ROC. Sinds enkele maanden zijn in het Triviumgebouw ook de voorheen decentrale stafdiensten van de diverse scholen gehuisvest onder de naam ROC Diensten en Bedrijfsvoering.

Juist de combinatie van deze feiten was voor de burgemeester reden voor een bezoek.

Naast een rondleiding langs de verschillende kantoorruimtes was er gelegenheid voor een gezellig samenzijn. De burgemeester benadrukte daar in haar speech de regiofunctie van het Triviumgebouw (met SHL, Regio West-Brabant en binnenkort BN/De Stem en mogelijk een nieuwe hoteleigenaar) en het belang van samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven.