Blij met toegekende subsidie Zorgboulevard Roosendaal

Woensdag 3 september 2014

Het Kellebeek College krijgt, samen met haar samenwerkingspartners tot 2018 ruim 1 miljoen euro subsidie voor het project Zorgboulevard. ROC West-Brabant ervaart dit als een erkenning voor de inspanningen van en samenwerking tussen het praktijkonderwijs en het bedrijfsleven.

Het geld komt uit een investeringsfonds van het ministerie om beroepsonderwijs innovatiever te maken. Met de opening van de Zorgboulevard deze maand komen de mbo-studenten direct in aanraking met moderne materialen en technologie op school én in de praktijk. Zo worden zorgopleidingen in de regio aantrekkelijker gemaakt. Dat is nodig omdat de zorgsector in de regio Roosendaal/Bergen op Zoom de grootste werkgever is.


Praktijk-opleiding-innovatie onder een dak

Het Kellebeek College heeft al jaren als speerpunt om op ondernemende en innovatieve wijze het zorgonderwijs te koppelen aan de praktijk. Het lag voor de hand dat dit in de geplande nieuwbouw zou worden geïntegreerd. Onder de naam Zorgboulevard werken twaalf partijen samen: ROC West-Brabant/Kellebeek College, TWB Thuiszorg met Aandacht, S&L Zorg, SDW, Kober Groep, Care Innovation Center, Da Vinci College, Franciscus Ziekenhuis, Stichting Groenhuysen, Ziekenhuis Lievensberg Stichting Tante Louise/Vivensis en de gemeente Roosendaal.
Daarmee is het een ontmoetingsplaats voor onderwijs, zorginstellingen en zorginnovaties, die met elkaar verbonden zijn, samenwerken en elkaar inspireren.

Het plan van aanpak voor de Zorgboulevard in Roosendaal kent twee hoofdactiviteiten:

- samenwerking rondom de ontwikkeling en oprichting van de Zorgboulevard, een fysieke omgeving die wordt gerealiseerd in het nieuwe gebouw van het Kellebeek College te Roosendaal en waar betrokken partijen Kober Groep, TWB Thuiszorg met Aandacht, S&L Zorg, SDW en Care Innovation Center gevestigd zijn. 
en zeven projecten die al deels concreet zijn uitgewerkt. De projecten zijn voortgekomen uit overleg met bedrijfsleven, overheid en onderwijs. In ieder deelproject trekken bedrijfsleven en onderwijs samen op.

Lang traject

ROC West-Brabant focust op onderwijsvernieuwing binnen haar vmbo- en mbo-opleidingen. Het al lopende project Zorgboulevard voldeed prima aan de criteria van de 'Regeling Regionaal Investeringsfonds MBO publiek-private samenwerking'. Programmamanager Karin van Nieuwenhuijzen: “Juist de diversiteit van betrokken organisaties, hun getoonde betrokkenheid, enthousiasme en professionalisme gaf de doorslag in de presentatie aan de commissie. Daar zijn we enorm trots op natuurlijk. Nu begint de echte uitwerking in de praktijk. Het is prettig dat we met het geld extra middelen en mensen in kunnen zetten om de Zorgboulevard en alle deelprojecten tot een succes te maken”.

Opening

De studenten en medewerkers van het Kellebeek College hebben met de start van het nieuwe schooljaar hun intrek genomen in het nieuwe gebouw. De officiële openingsweek vindt van 10 en met 14 november a.s. plaats. Kijk vast mee in het nieuwe pand:

 

Zorg in de toekomst

De thema’s zorg en zorgeconomie hebben hoge prioriteit bij bedrijfsleven, overheid en onderwijs voor de regionale economie en de arbeidsmarkt. In verschillende regionale documenten, waaronder de recent opgestelde Regiovisie West-Brabant (mei 2014), wordt gewezen op de belangrijke rol van zorg in de regio bij het behoud van de hoge kwaliteit van leven van haar inwoners. Daarnaast wordt gewezen op het verwachte tekort aan gekwalificeerde mbo’ers en hbo’ers op de arbeidsmarkt dat gaat ontstaan doordat de zorgvraag de komende jaren gaat toenemen, terwijl de beroepsbevolking vanaf 2020 gaat afnemen. Om aan de vraag op de arbeidsmarkt te kunnen voldoen, zowel op kwantitatief als kwalitatief niveau, zal het onderwijs mee bewegen met de ontwikkelingen in de zorg. Met de Zorgboulevard is daarmee een belangrijke stap gezet, erkent dus ook het ministerie via de toekenning van deze subsidie.