Vmbo aan de slag met thema 'Beroep van de Toekomst'

Maandag 22 september 2014

Beroep van de Toekomst

Donderdag 18 september was de opening van het schooljaar van ROC West-Brabant. Naast de verkiezing van de ROC Topper 2014 was er aandacht voor het thema Beroep van de Toekomst.

Twaalf Vmbo-leerlingen van Scala en Prinsentuin Van Cooth in Breda speelden een belangrijke rol. Zij hadden over dit onderwerp met hun docenten goed nagedacht en zijn er vervolgens creatief mee aan de slag gegaan.

Beroepen van vroeger en nu

Ook nu al bestaan er beroepen waar we 10 jaar geleden nooit van hadden gehoord en zijn er inmiddels beroepen die helemaal niet meer bestaan. Dat zal in de toekomst steeds vaker voorkomen. Het beroepsonderwijs onderneemt veel activiteiten om leerlingen en studenten hierop voor te bereiden: door vroegtijdig een lesprogramma te ontwikkelen voor nieuwe vakgebieden, maar ookdoor te werken aan de veranderende competenties en beroepshouding.

Op bezoek bij innovatieve bedrijven

Om een beeld te kunnen krijgen bij het Beroep van de toekomst bezochten zij de leerlingen vier bedrijven in Breda:VDL Steelweld, de CM Groep, KDV Prinsenhoeve en Animated World.

Kubussen

Op kleine kubusjes schreven de leerlingen op wat zij belangrijk vinden voor het Beroep van de Toekomst: welke vaardigheden moet je straks hebben? Daarna maakten ze grote kubussen, die samen een wand vormden. Een beweegbare wand, want wat duidelijk was geworden, was dat je vaardigheden en kennis van diverse beroepen in de toekomst steeds vaker moet leren combineren.

Van het hele project is een leuke film gemaakt.