Nieuwe nevenfunctie voor Arjan Kastelein: van bestuur VO Raad naar MBO Raad

Maandag 13 oktober 2014


Arjan Kastelein, voorzitter Raad van Bestuur ROC West-Brabant, is met ingang van 1 oktober toegetreden tot het bestuur van de MBO Raad. Hij krijgt daar een aantal kennisgebieden in zijn portefeuille, o.a. aansluiting arbeidsmarkt, rijksbegroting, doorstroom vmbo-mbo-hbo en voortijdig schoolverlaten.


Kastelein was tussen 2008 en het najaar van 2014 bestuurslid van de VO Raad. Die functie legt hij nu neer om zitting te kunnen nemen in het bestuur van de MBO Raad.

Kastelein was zo betrokken bij het vo omdat hij zelf van 2003 tot 2010 bestuurder was van de Gooise Scholen Federatie (GSF), scholengroep voor voortgezet onderwijs. Daarvoor had hij diverse functies in het bedrijfsleven. De langste periode bracht hij door bij Philips, ook buiten de landsgrenzen. Arjan Kastelein studeerde in Groningen psychologie en bedrijfskunde, en behaalde nadien zijn MBA via Rochester/Erasmus Universiteit.

Inmiddels is hij sinds 2010 lid van de Raad van Bestuur van ROC West-Brabant, vanaf april 2012 is hij voorzitter van die raad. ROC West-Brabant is een van de grotere ROC’s in Nederland, wat een brede scope aan bestuurlijke onderwerpen en activiteiten met zich meebrengt.

Kastelein: “Het liefst was ik óók betrokken gebleven bij de VO Raad, omdat die sector me, nét als het (v)mbo na aan het hart ligt. Twee bestuursfuncties is echter niet te combineren met het dagelijkse werk bij ROC West-Brabant. De ROC’s in Nederland hebben met veel uitdagingen te maken, vaak met uiteenlopende dimensies. Bij een groot ROC als dat van ons, komen al die uitdagingen langs. Juist door die dagelijkse ervaring hoop ik me dienstbaar te kunnen maken binnen de MBO Raad. De warme contacten met het vo kunnen me daar zeker in helpen.”