ROC West-Brabant gaat zich inspannen voor starters op de arbeidsmarkt

Donderdag 16 oktober 2014
ROC West-Brabant dreigde een deel van de bekostiging te moeten terugbetalen, als gevolg van een eerder onderzoek van de inspectie. Tot terugvordering zal niet worden overgegaan. In plaats daarvan gaat het ROC nu onbekostigd extra onderwijsinspanningen leveren aan starters op de arbeidsmarkt. Dit zijn de Onderwijsinspectie en ROC West-Brabant overeengekomen.

De voorgenomen terugvordering hing samen met bedrijfsgerichte trajecten. Daarbij heeft de Onderwijsinspectie tekorten gesignaleerd, die niet door ROC West-Brabant werden onderschreven.

Ook met 3 andere instellingen is een overeenkomst gesloten.

De inspectie en de instellingen hebben een bestuurlijke oplossing bereikt voor dit geschil. De oplossing is in het belang van het onderwijs. Ze houdt in dat de instellingen onderwijsinspanningen leveren voor speciale doelgroepen, zonder hiervoor van de overheid geld te krijgen. Het gaat daarbij onder meer om het verzorgen van onderwijs aan mbo-studenten op de lagere niveaus en starters op de arbeidsmarkt. Zij kunnen via deze weg een startkwalificatie behalen.