Maandag 3 november: 'Dag van de Bedrijfshulpverlening'

Maandag 3 november 2014


Maandag 3 november is de landelijke Dag van de Bedrijfshulpverlening (BHV): vandaag wordt in heel Nederland stil gestaan bij de vele BHV'ers binnen iedere organisatie. Ook binnen ROC West-Brabant hebben we bijna 500 actieve bedrijfshulpverleners die niet alleen bij grote calamiteiten optreden, maar net zo goed bij kleine incidenten een actieve rol spelen.

Een BHV'er is zich dagelijks bewust van de bijzondere BHV-taken en verantwoordelijken en let hierbij dus op vrij toegankelijke vluchtwegen, preventieve voorzieningen, aanwezigheid van blusmiddelen. Daarnaast neemt elke BHV'er deel aan de ontruimingsoefeningen en volgt hij of zij de jaarlijkse cursusdag waar brandrepressie, eerste hulp bij ongeval en communicatie bijzondere competenties zijn.

De collega's van ROC West-Brabant zijn vandaag opgeroepen om de BHV'ers op hun eigen locatie te bedanken voor deze speciale werkzaamheden, de alertheid en bovenal: de zorg voor de veiligheid en gezondheid van ons allen.

Dat doen Ilona Dulfer en Arjan Kastelein van de Raad van Bestuur ook: "Wij bedanken alle BHV'ers en EHBO'ers van ROC West-Brabant. Jullie zijn te allen tijde bereid zijn ons te helpen op het gebied van preventie, veiligheid en ontruiming. Het is goed te weten dat jullie er staan als het nodig is, dat verdient grote waardering!"