Aantal voortijdig schoolverlaters bij ROC West-Brabant blijft dalen

Donderdag 6 november 2014

Activiteiten tegen het voortijdig schoolverlaten (vsv) werpen vruchten af

Vorige week publiceerde het ministerie van Onderwijs de 'vsv-cijfers' voor het schooljaar 2012/2013. Op basis van dit definitieve resultaat heeft ROC West-Brabant nog minder voortijdige schoolverlaters dan de voorlopige cijfers in februari al aangaven. De totale jaarlijkse voortijdige uitval binnen het ROC is sinds het peiljaar 2005-2006 met 50% teruggedrongen. De definitieve cijfers zijn beschikbaar via www.vsvverkenner.nl en www.aanvalopschooluitval.nl.

Het aantal voortijdig schoolverlaters in de regio West-Brabant, waar ROC West-Brabant een groot deel van het vmbo- en mbo-onderwijs verzorgt, is ook sterk verminderd en bedraagt nog slechts 2% van de totale regionale schoolgaande populatie in het vo en mbo.

Daarmee ligt het aantal voortijdige schoolverlaters in de regio lager dan het landelijke gemiddelde van 2.1% en is de voortijdige uitval sinds het peiljaar met 54% teruggedrongen.

Belang startkwalificatie

Minder voortijdige uitvallers betekent in de praktijk dat meer studenten de opleiding met een ‘startkwalificatie’ (diploma op minimaal mbo-niveau 2) verlaten.
Uit recente studies blijkt eens te meer het belang van zo’n startkwalificatie: van de jongeren mét een kwalificatie heeft na één jaar 72% een baan, terwijl dat percentage bij jongeren zonder de startkwalificatie beduidend lager ligt (42%).

In de regio wordt daarom tussen gemeenten en onderwijs intensief samengewerkt om jongeren op school te houden tot zij minimaal de startkwalificatie hebben behaald. Gezamenlijk zijn diverse maatregelen genomen rondom betere aansluiting tussen vo en mbo, extra begeleiding tijdens de schoolloopbaan, betere systemen voor het melden van verzuim en specifieke maatregelen voor de begeleiding en opvang van kwetsbare jongeren.

Dat deze maatregelen werken, toont de voortdurende afname van het aantal voortijdig schoolverlaters aan.