Student verdacht van DDOS-aanval, Radius College treft disciplinaire maatregelen

Woensdag 13 november 2013

In september 2013 ondervond de internetverbinding van Radius College ernstige hinder, als gevolg van DDos-aanvallen. Op grond van politieonderzoek, is een student van Radius College vanochtend als verdachte in deze zaak aangehouden.

Op grond van eigen onderzoek neemt de directie van Radius College nu disciplinaire maatregelen tegen de student.

Radius College heeft het voornemen over te gaan tot schorsing en uiteindelijk verwijdering van de student, van de ICT-opleiding die hij volgt. Omdat de jongeman leerplichtig is, is een gebruikelijk onderdeel van deze maatregel dat Radius College een passende opleiding op een andere school voor hem zoekt.
De school acht zijn handelen ontoelaatbaar. De acties van de student leidden tot omvangrijke schade in onderwijs en bedrijfsvoering. ROC West-Brabant, waar Radius College onderdeel van uit maakt, overweegt dan ook om schade op de betreffende student te verhalen.