ROC West-Brabant scoort goed in MBO Keuzegids

Woensdag 30 januari 2013Vandaag is voor de vierde keer de MBO Keuzegids verschenen. Deze Keuzegids wordt gemaakt om aanstaande mbo’ers te helpen een betere studiekeus te maken. De gids zegt iets over de kwaliteit van de opleidingen die worden aangeboden en over de tevredenheid van de huidige studenten. ROC West-Brabant staat op een goede 15e plaats van in totaal 42 instellingen. In 2012 stond ROC West-Brabant op de 18e plaats en in 2011 op 22e plaats. Een stijgende lijn van kwaliteit in het onderwijsaanbod dus.

Vakgebieden

De Keuzegids biedt informatie over zestien vakgebieden in het mbo. In de gids staat een overzicht van aangeboden opleidingen en informatie over aansluiting op de arbeidsmarkt: kans op werk, verwachte uurlonen, perspectieven. Ook staan er cijfers over het aantal eerstejaars per school in en een samenvatting van oordelen van de onderwijsinspectie over onderwijs- en examenkwaliteit.

Scores

De resultaten zijn gebaseerd op de JOB-Monitor, het landelijke tevredenheidsonderzoek onder alle mbo-studenten uitgevoerd door de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs. Ook de benchmark mbo is als bron voor de gids gebruikt. Daarin worden onder andere de in- en uitstroomcijfers van alle mbo-instellingen vergeleken. De scores die gegeven worden liggen tussen duidelijk hoger dan gemiddeld (++) en duidelijk lager dan gemiddeld (--). De totaalscore is een oordeel op een schaal van 20 tot 100, gebaseerd op het gemiddelde van alle acht kolommen.

Scores ROC West-Brabant

 • Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek -  ver boven gemiddeld
 • Media, vormgeving en cultuur - boven gemiddeld
 • Techniek en procesindustrie - boven gemiddeld
 • Afbouw, hout en onderhoud - boven gemiddeld
 • Bouw en infra - boven gemiddeld
 • Horeca en bakkerij - boven gemiddeld
 • Veiligheid en sport - boven gemiddeld
 • Voedsel, natuur en leefomgeving - gemiddeld
 • Handel en ondernemerschap - gemiddeld
 • Mobiliteit en voertuigen - gemiddeld
 • Zorg en welzijn - gemiddeld
 • Toerisme en recreatie - gemiddeld
 • Economie en administratie - gemiddeld
 • Informatica en communicatietechnologie - onder gemiddeld
 • Uiterlijke verzorging - onder gemiddeld
Deze scores hebben betrekking op alle opleidingen van het ROC. De gegevens zijn niet per college uitgesplitst. Het uiteindelijke resultaat is een gemiddelde.

De opleidingen van ROC West-Brabant scoren dus goed met op een aantal vakgebieden ruimte voor verbetering.


Bron: "Keuzegids MBO-studies 2013" uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI)