Onze vmbo scholen scoren goed in RTL onderzoek

Dinsdag 9 december 2014


Vorige week heeft RTL een overzicht gepresenteerd met eindexamenscores van scholen in het voortgezet onderwijs. Voor Brabant wordt de top drie voor vmbo-basisberoepsgerichte leerweg bepaald door scholen van ROC West-Brabant: Prinsentuin Van Cooth (ook bij kaderberoepsgerichte leerweg), de Rotonde en Prinsentuin Andel. Ook landelijk scoren deze scholen in de top 15.

RTL Nieuws heeft op basis van de laatste eindexamencijfers per school berekend welke scholen goed presteren en welke scholen een lagere score hebben. Het is geen ranglijst van de beste scholen. RTL heeft de resultaten van middelbare scholen vertaald naar een rapportcijfer. Hierbij is vooral gekeken naar de vraag of scholen op alle vakken boven het minimum scoren. Scoort een school hoog, dan zijn de cijfers van de leerlingen goed. Scoort een school laag, dan zijn die resultaten minder.

Dronkersonderzoek

RTL Nieuws baseert zich op de methode die professor Jaap Dronkers heeft ontwikkeld om de middelbare scholen een cijfer te geven. RTL heeft nu dezelfde berekening gemaakt met één groot verschil: het uiteindelijke cijfer van een school wordt gebaseerd op het gemiddelde over de laatste drie jaren, 2011, 2012 en 2013.

Er zijn meerdere organisaties die ranglijsten van scholen maken, gebaseerd op verschillende berekeningen en kijkend naar verschillende criteria. Of een school ‘goed’ of ‘slecht’ is, is dus zeker niet op basis van dit soort lijsten te beoordelen. Maar… trots zijn we zeker op onze vmbo scholen!