ROC West-Brabant intensiveert begeleiding van leerlingen in het vmbo

Woensdag 10 december 2014
In tegenstelling tot wat vandaag in de media wordt gesuggereerd stopt ROC West-Brabant juist niet met begeleiding van leerlingen in het vmbo. We intensiveren die begeleiding juist, zetten nog steeds hetzelfde geld in en willen met dat geld meer bereiken dan voorheen.

Samenwerking met Cope stopt

ROC West-Brabant werkt juist in breed regionaal verband aan een doorlopende coachingslijn die loopt van het begin van het vo/vmbo tot aan de overgang naar het hbo.
Het ROC moet rijksbekostiging doelmatig inzetten, oftewel met zoveel mogelijk effect. Daarom stopt ROC West-Brabant de samenwerking met de Stichting Cope. Cope die als externe partij in opdracht slechts een beperkt deel van onze coaching verzorgde (op 2 van onze 9 vmbo-scholen) was vergelijkenderwijs veel te duur, zeker gelet op de beperkte aantallen leerlingen die zij begeleiden.

Binnen de doorlopende coachingslijn kunnen wij zonder de Stichting Cope veel meer leerlingen helpen voor hetzelfde geld. Cope heeft de aantallen te coachen leerlingen waarvoor het betaald werd niet gerealiseerd. Van de door Cope genoemde wachtlijst van leerlingen is geen enkele sprake.

Zorg voor onze leerlingen en studenten

De vmbo- en mbo-scholen van ROC West-Brabant beschikken over een sluitende begeleidingsstructuur om alle leerlingen en studenten passende ondersteuning te kunnen bieden. Die structuur bestaat uit meerdere lagen. Zo kennen wij een eerste, tweede en derdelijnszorg op elke school. Coaching is daarvan een onderdeel omdat de ervaring leert dat persoonlijke begeleiding bijdraagt aan het studiesucces; begeleiding en steun die kinderen soms niet van huis uit krijgen. De ondersteuning binnen het ROC is dus sluitend en loopt van vo/vmbo tot en met het laatste jaar van het mbo.

Er is dus zeker geen sprake van dat het ROC stopt met het ondersteunen van onze leerlingen. Door de samenwerking met Stichting Cope te beëindigen, komen middelen vrij die ingezet worden om de bestaande ondersteuningsstructuur nog effectiever vorm te geven: meer begeleiding voor hetzelfde geld. Het ROC is immers verantwoordelijk voor de meest doelmatige inzet van de eigen middelen.