Lector beschrijft keuzeprocessen in vmbo en mbo in boek

Donderdag 18 december 2014In het boek 'Het onzekere voor het zekere' beschrijft lector Peter den Boer in een van de hoofdstukken zijn onderzoek naar het keuzeproces van kinderen die een school of opleiding gaan kiezen. In opdracht van ROC West-Brabant doet hij inmiddels vijf jaar onderzoek naar dit keuzeproces en de wijze waarop scholen hun leerlingen daarin kunnen bijstaan. 

Het boek is de neerslag van de tweejaarlijkse conferentie over loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en loopbaanleren in Den Haag. Alle sprekers en workshopgevers op die conferentie, hebben hun bijdrage aan het boek geleverd. Het boek is daarmee de meest recente update van wat bekend is over LOB en loopbaanleren in Nederland. Ook Peter den Boer was een van de sprekers tijdens het congres. Wat hij daar vertelde heeft hij tevens beschreven in het hoofdstuk ‘Vijf jaar werken aan keuzeprocessen’.

"Het kiezen van een opleiding of beroep is voor veel jongeren een lastig probleem. Het keuzeproces heel gestructureerd aanpakken kan helpen bij dat kiezen. Daarom is sinds 2008 bij de vmbo-scholen en mbo-colleges van ROC West-Brabant extra aandacht voor keuzeprocessen. Door te zorgen voor beter gemotiveerde leerlingen, minder (voortijdige) uitval en betere aansluiting in de beroepskolom", aldus Den Boer.

De resultaten laten zien dat in het vmbo in de regio flinke stappen zijn gezet in het realiseren van goede LOB: leerlingen hebben stage gelopen bij bedrijven en instellingen en daar een loopbaangesprek over gevoerd op school. Ook in het mbo wordt hard gewerkt aan loopbaangespreksvoering. "Het is nu een kwestie van doorpakken, zowel in het vmbo als mbo als de afstemming tussen beide", aldus Den Boer.


Geïnteresseerd in het onderzoek van lector Peter den Boer? Neem dan conctact met hem op via 076-5048000.