Voorlichting Entree

Op alle open dagen van ROC West-Brabant vind je meer informatie over Entree. Ook vindt er elke maand een voorlichting plaats over alle profielen van Entree:

Locatie Bergen op Zoom, Rooseveltlaan 225, 16.00-17.00 uur
10 januari |  7 februari |7 maart |4 april |2 mei |6 juni |27 juni

Locatie Breda, Beemd 10, 16.00-17.00 uur
11 januari | 8 februari |8 maart |5 april |3 mei |7 juni |28  juni