Internationale Schakelklas (ISK)

ISK is voor anderstalige leerlingen tussen 12 en 18 jaar. Je krijgt hier in een periode van 1 ½ tot 2 jaar een opleiding waarmee doorstroming naar het regulier (speciaal) voortgezet onderwijs of een middelbare beroepsopleiding (mbo) mogelijk is. Onderwijsaanbod Het onderwijsaanbod richt zich met name op Nederlands als Tweede Taal (NT2). Daarnaast wordt aansluiting gezocht bij de kernvakken in de basisvorming, zoals biologie, huishoudkunde, wiskunde, Engels, digitale vaardigheden, oriëntatie op onze maatschappij, oefening in sociale vaardigheden, creatieve vorming en verkeer en burgerschap. Het overbruggen van maatschappelijke en culturele verschillen met de Nederlandse samenleving (door middel van schaatsen, cultuur- en sportprojecten) staatcentraal.


Toelatingsnormen

Om bij de Internationale Schakelklas les te mogen volgen, gelden den volgende toelatingsnormen:

  • De leerling beheerst het Nederlands onvoldoende om rechtstreeks in het reguliere voorgezet (speciaal) onderwijs of mbo les te kunnen volgen
  • De leerling is tussen de 12 en 18 jaar 
  • Aan de vooropleiding van de leerling worden géén eisen gesteld. De ISK is dus drempelloos


Meer weten?

Neem dan contact op met:

ISK Breda

Mevrouw L. Michielsen
Verviersstraat 8
4826 HT Breda
T 076-5876040


ISK Bergen op Zoom

De heer N. Dictus
Nobellaan 25
4622 AH Bergen op Zoom
T 0164-248491

Postadres
Postbus 8787
4820 BB Breda