Międzynarodowa Klasa Przejściowa (ISK)

Międzynarodowa Klasa Przejściowa (De Internationale Schakelklas - ISK) jest przeznaczona dla obcojęzycznych uczniów, nieznających języka niderlandzkiego, w wieku pomiędzy 12 a 18 lat. W okresie od półtora roku do dwóch lat otrzymujesz wykształcenie, które umożliwi ci dostanie się do regularnej średniej szkoły zawodowej (mbo).

Kształcenie ma na celu przede wszystkim opanowanie języka niderlandzkiego jako drugiego języka (NT2), ale jednocześnie obejmuje ono podstawowe przedmioty szkolne, takie jak biologia, opieka zdrowotna, matematyka, język angielski, elementy informatyki, informacje o naszym społeczeństwie, zaznajomienie się z wartościami i normami życia społecznego i obywatelskiego, sztukę i zdolności twórcze, czy zasady ruchu drogowego. Za pośrednictwem zajęć takich jak jazda na łyżwach, udział w projektach kulturalnych i sportowych przyswajane są odmienności dotyczące specyficznych cech i kulturowych wyróżników społeczeństwa holenderskiego.

Szkoła ROC West-Brabant (Brabancja Zachodnia) oferuje urozmaicony wybór szkół i wykładów na poziomie średniej szkoły zawodowej (mbo), rozszerzonej średniej szkoły zawodowej (vmbo) i Edukację. W Brabancji Zachodniej oferowane jest nauka w Międzynarodowej Klasie Przejściowej w ISK w Bredzie oraz ISK w Bergen op Zoom. 

Aby się zapisać, należy:

  • Pobrać formularz zgłoszeniowy
  • Wypełnić go całkowicie i podpisać
  • Zrobić kopię Paszportu lub Dowodu Tożsamości (Dowodu Osobistego) ucznia i jego rodziców
  • Przesłać te dokumenty te do ISK Breda lub ISK Bergen op Zoom

Formularz zgłoszeniowy

Charakterystyka Międzynarodowej Klasy Przejściowej

  • Działa regionalnie
  • Nie ma wstępnego progu wymagań
  • Ma dowolny termin rozpoczęcia nauki
  • Zapewnia indywidualną opiekę pedagogiczną i dydaktyczną
  • Umożliwia szybkie osiągnięcie samodzielności w języku niderlandzkim
  • Poprawia możliwości zaadaptowania się w społeczeństwie holenderskim