Informacje o ISK

ISK przeznaczona jest dla obcojęzycznych uczniów w wieku od 12 do 18 lat. W okresie od półtora do dwóch lat otrzymujesz wykształcenie, które umożliwi ci dostanie się do regularnej średniej szkoły zawodowej (mbo) lub specjalnej (rozszerzonej) średniej szkoły zawodowej (vmbo).

Oferta edukacyjna

Kształcenie ma na celu przede wszystkim opanowanie języka niderlandzkiego jako drugiego języka (NT2). Jednocześnie obejmuje ono podstawowe przedmioty szkolne, takie jak biologia, opieka zdrowotna, matematyka, język angielski, elementy informatyki, informacje o naszym społeczeństwie, zaznajomienie się z wartościami i normami życia społecznego i obywatelskiego, sztukę i zdolności twórcze, czy zasady ruchu drogowego. Sprawą centralną jest przyswojenie sobie odmienności dotyczących specyficznych cech i kulturowych wyróżników społeczeństwa holenderskiego.

Cele działalności ISK

Działalność ISK ma następujące założenia:

  • Obcojęzyczni uczniowie w wieku od 12 od 18 lat w okresie od półtora roku do dwóch lat otrzymują wykształcenie, umożliwiające podjęcie nauki w regularnych (specjalnych) szkołach średnich ogólnych lub zawodowych.
  • Edukacja ta koncentruje się nauce języka niderlandzkiego jako drugiego języka (NT2).
  • Ponadto obejmuje ona podstawowe przedmioty szkolne, takie jak biologia, opieka zdrowotna, matematyka, język angielski, elementy informatyki, informacje o naszym społeczeństwie, zaznajomienie się z wartościami i normami życia społecznego i obywatelskiego, sztukę i zdolności twórcze, czy zasady ruchu drogowego.
  • Przyswojenie sobie społecznych i kulturowych odmienności społeczeństwa holenderskiego (za pośrednictwem zajęć takich jak jazda na łyżwach, udział w projektach kulturalnych i sportowych).

Nauka języka niderlandzkiego ma umożliwić uczniom:

  • opanowanie języka w stopniu pozwalającym na jego skuteczne używanie w codziennych sytuacjach;
  • pozyskanie wiedzy na temat języka niderlandzkiego, jego znaczenia, stosowania i form;
  • uprzyjemnienie posługiwania się językiem niderlandzkim i jego znajomości;
  • uczestniczenie w regularnych lekcjach prowadzonych po holendersku na poziomie szkoły średniej.