Over ISK

ISK is voor anderstalige leerlingen tussen 12 en 18 jaar. Je krijgt hier in een periode van anderhalf tot twee jaar een opleiding waarmee doorstroming naar het regulier (speciaal) voortgezet onderwijs of een middelbare beroepsopleiding (mbo) mogelijk is.


Onderwijsaanbod

Het onderwijsaanbod richt zich met name op Nederlands als Tweede Taal (NT2). Daarnaast wordt aansluiting gezocht bij de kernvakken in de basisvorming, zoals biologie, huishoudkunde, wiskunde, Engels, digitale vaardigheden, oriëntatie op onze maatschappij, oefening in sociale vaardigheden, creatieve vorming en verkeer en burgerschap. Het overbruggen van maatschappelijke en culturele verschillen met de Nederlandse samenleving staat centraal.


Doelstellingen

ISK heeft de volgende doelstellingen:

  • Anderstalige leerlingen tussen de 12 en 18 jaar krijgen in een periode van anderhalf à twee jaar een opleiding, waarmee doorstroming naar het regulier (speciaal) onderwijs of een beroepsopleiding mogelijk is.
  • Het onderwijsaanbod richt zich met name op Nederlands als Tweede Taal (NT2).
  • Daarnaast wordt aansluiting gezocht bij de kernvakken in de basisvorming, zoals biologie, omgangskunde, wiskunde, Engels, digitale vaardigheden, oriëntatie op onze maatschappij, oefening in sociale vaardigheden, creatieve vorming en verkeer en burgerschap.
  • Het overbruggen van maatschappelijke en culturele verschillen met de Nederlandse samenleving (door middel van schaatsen, cultuur- en sportprojecten).

Het onderwijs in het vak Nederlands is erop gericht dat de leerlingen:

  • vaardigheden ontwikkelen waarmee ze deze taal doelmatig gebruiken in situaties die zich in het dagelijks leven voordoen;
  • kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van taal;
  • plezier hebben of houden in het gebruiken en beschouwen van taal;
  • in staat zijn de reguliere lessen met Nederlands als voertaal in het vervolgonderwijs te kunnen volgen.