Wat is mbo

Je maakt het best kennis met onze mbo colleges tijdens de open dagen, meeloopdagen of andere voorlichtingsactiviteiten. Of kijk eens bij het overzicht van onze mbo colleges en klik meteen door naar de website van ieder college.

Wat is mbo?

Na het voortgezet onderwijs kun je naar het mbo. Mbo staat voor middelbaar beroepsonderwijs. In het mbo kun je kiezen uit heel veel verschillende opleidingen op verschillende leerniveaus. Een mbo opleiding bereidt je voor op werk of een vervolgopleiding. Om jouw opleiding goed te laten aansluiten op de arbeidsmarkt heeft ROC West-Brabant uitgebreide contacten met bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties in de regio. Als je een mbo diploma haalt en verder wilt, kun je doorstromen naar een vervolgopleiding in een hoger niveau op het mbo, of in het hbo. Bij alle opleidingen in het mbo staat de aansluiting met de beroepspraktijk voorop.

De vier MBO niveau’s

Het mbo kent opleidingen op 4 niveaus. Een mbo opleiding duurt 1 tot 4 jaar:  
  • niveau 1: assistentenopleiding voor eenvoudig uitvoerend werk (1 jaar)
  • niveau 2: basisberoepsopleiding voor uitvoerend praktisch werk (1 tot 2 jaar)
  • niveau 3: vakopleiding tot zelfstandig beroepsbeoefenaar zelfstandig uitvoerend werk, brede inzetbaarheid (2 tot 3 jaar)
  • niveau 4: middenkaderopleiding (3 tot 4 jaar) en specialistenopleiding (kopstudie van 1 jaar), volledig zelfstandig uitvoerend werk, brede inzetbaarheid of specialisatie. 

 

De mbo kwalificatiestructuur is veranderd 

Bij de start van schooljaar 2016-2017 zijn er landelijke vernieuwingendoorgevoerd in het mbo. Was je al bekend met het mbo? Dan zul je nu misschien de veranderingen herkennen. Dit zijn de belangrijkste: 
  • Het kiezen van een beroepsopleiding wordt voor een student duidelijker; een bedrijf weet beter wat het van een net afgestudeerde mbo'er kan verwachten.
  • Een opleiding wordt helder beschreven in een kwalificatiedossier: een student krijgt in zijn opleiding een 'basisdeel', kiest daarbij een 'profieldeel' en verrijkt zijn opleiding met 'keuzedelen'.
  • Met de (nieuwe!) mogelijkheid om keuzedelen te kiezen, kan een student zich extra goed profileren op de arbeidsmarkt
In de studiekiezer kom je alles te weten over de (vernieuwde) mbo opleidingen die je bij onze colleges kunt volgen. Hier lees je meer over de keuzedelen die je kunt kiezen.