NT2 & Basiseducatie

NT2 staat voor Nederlands als 2e taal en BE voor Basiseducatie. Iedereen verdient het om mee te doen in de samenleving, ook mensen die niet of moeilijk kunnen lezen of schrijven en mensen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. De cursussen zijn overdag en ’s avonds, zoveel mogelijk dicht bij huis.

NT2
Woonde je eerst in het buitenland en woon je nu in Nederland? Spreek je thuis een andere taal dan het Nederlands? Vind je het moeilijk om Nederlands te begrijpen, spreken of schrijven? Dan kun je naar een cursus Nederlands als 2e taal (NT2). Lees meer over NT2

Basiseducatie
Mensen die moeite hebben met basisvaardigheden (zoals lezen, schrijven, rekenen, met een computer werken), hebben het soms moeilijk. De cursussen Basiseducatie (BE) kunnen je helpen om deze basisvaardigheden te versterken. Zo kun je beter functioneren in de maatschappij en ben je beter voorbereid als je bijvoorbeeld op zoek gaat naar werk. Lees meer over BE