OVO

Graaf Engelbrecht en het Stedelijk Gymnasium in Breda hebben een bijzondere positie binnen ROC West-Brabant. De Raad van Bestuur van ROC West-Brabant treedt op als bevoegd gezag voor deze twee Openbaar Voortgezet Onderwijs (OVO) scholen. De scholen maken, waar gewenst, gebruik van de faciliteiten van ROC West-Brabant .