Organisatie

Kennismaken met ROC West-Brabant

Zo’n 22.000 leerlingen en studenten volgen bij ROC West-Brabant hun opleiding, zo’n 2500 medewerkers zijn daarvoor dagelijks in touw. Het ROC is de verbindende schakel in het geheel.
Kijk hier voor het organogram met onze scholen en colleges.

Van hieruit wordt contact onderhouden met het Ministerie van Onderwijs, de Onderwijsinspectie, besturen van andere onderwijsinstellingen, regiobrede vertegenwoordigers van de overheid en brancheorganisaties. Vanuit ROC West-Brabant wordt de organisatie bestuurd en wordt het toezicht uitgevoerd. Ook vinden op het niveau van ROC West-Brabant de gezamenlijke activiteiten plaats zoals beleidsontwikkeling en administratie.   
Zo hebben de mensen op de scholen hun handen vrij voor hun primaire activiteit: goed onderwijs verzorgen.

Stichting ROC West-Brabant

De officiële naam van de organisatie is Stichting ROC West-Brabant. Onder de stichting ressorteert een aantal rechtspersonen. Deze deelnemingen geven invulling aan afgebakende vormen van dienstverlening zodat het primaire proces professioneel wordt ondersteund en tegelijkertijd onafhankelijk kan opereren. 

  • Stichting
   ROC West-Brabant

   • ROC Corbeille bv
   • ROC Personeel bv
   • Aviation Training Group bv
    • Aircraft maintenance & Training School bv