Medezeggenschap

ROC West-Brabant heeft de medezeggenchap voor medewerkers georganiseerd in een Ondernemingsraad (OR), volgens de Wet op Ondernemingsraden. De medezeggenschap van studenten, leerlingen en ouders is georganiseerd in studenten- en ouderraden. 

Alle drie de raden vinden een gesprekspartner in de Raad van Bestuur, het hoogste directieniveau van ROC West-Brabant.  De directie hecht veel waarde aan het bestaan van de raden en het inhoudelijke overleg dat met elkaar wordt gevoerd.

Lees meer over onze

Leerlingenraad/Studentenraad 
Ouderraad
Ondernemingsraad (OR)