Raad van Bestuur

Kennismaken met de Raad van Bestuur van ROC West-Brabant

De Raad van Bestuur bestaat uit: Rob Neutelings, Andrea Kaim en Marc van Campenhout. Rob Neutelings is voorzitter van het bestuur.

Portefeuilleverdeling Raad van Bestuur

Binnen de Raad van Bestuur zijn de taken verdeeld. Alle drie de leden sturen een aantal scholen, organisatieonderdelen en stafdiensten van ROC West-Brabant aan. De portefeuilles zijn als volgt gevuld:
 

Raad van Bestuur - Rob Neutelings
Rob Neutelings
Voorzitter Raad van Bestuur
Portefeuilles Rob Neutelings 
 • Facilitair Bedrijf
 • Communicatie en externe betrekkingen
 • Bestuursbureau (strategie)
 • Informatie Management / Informatie technologie
 • Naast deze functionele onderwerpen heeft Rob Neutelings de volgende organisatieonderdelen in portefeuille: Prinsentuin College, Cingel College, Prinsentuin Andel, Prinsentuin Oudenbosch, Graaf Engelbrecht, Stedelijk Gymnasium en medezeggenschap (Ondernemersraad).

Rob Neutelings, geboren Roosendaaler, is sinds 10 april 2017 voorzitter Raad van Bestuur.  Na de lerarenopleiding in Tilburg en een universitaire studie Communicatiekunde, doceerde zelf bij de TU Delft Communicatiewetenschap. Later vervulde hij diverse managementfuncties op het brede terrein van bedrijfsvoering bij zowel de Vrije Universiteit Amsterdam als de TU Delft. Hij verruilde de universitaire wereld voor de wereld van het middelbaar beroepsonderwijs op 1 september 2015, toen hij aantrad bij ROC West-Brabant.


Raad van Bestuur - Andrea Kaim
Andrea Kaim
Lid Raad van Bestuur
Portefeuilles Andrea Kaim
 • Onderwijs en Kwaliteit
 • Internal Audit
 • Human Resources
 • Naast deze functionele onderwerpen heeft Andrea Kaim de volgende organisatieonderdelen in portefeuille: Kellebeek College, Vitalis College, Prinsentuin van Cooth, Scala, Effent, De Rotonde, ISK, Praktijkschool en medezeggenschap (Ondernemersraad en Centrale Ouderraad).

Sinds 1 september 2016 is Andrea Kaim werkzaam bij ROC West-Brabant. Hiervoor was ze onder andere werkzaam als directeur van ROC Zadkine Techniek & Technologie in Rotterdam. Sinds ze ooit de lerarenopleiding volgde, heeft zij een brede ervaring opgedaan als directeur van diverse branchegerichte middelbare beroepsopleidingen en is daarmee goed ingevoerd in de (landelijke) vraagstukken rond het beroepsonderwijs.


Marc van Campenhout
Lid Raad van Bestuur
Portefeuilles Marc van Campenhout
 • Finance en Control
 • Marketing
 • ROC Diensten
 • Servicecentrum Studie & Beroep
 • Naast deze functionele onderwerpen heeft Marc van Campenhout de volgende organisatieonderdelen in portefeuille: Zoomvliet College, Florijn College, Radius College, Markiezaat College, Prinsentuin van Cooth, Steenspil/Pomona en medezeggenschap (Studentenraad).

Marc van Campenhout werkt sinds 1983 binnen het ROC, waar hij begon als docent aardrijkskunde en handelskennis. Vervolgens heeft hij alle stappen in het management doorlopen, van afdelingsmanager tot directeur, eerst bij Zoomvliet College in Roosendaal en Bergen op Zoom. Vanaf 2012 tot het moment dat hij lid Raad van Bestuur werd als directeur Vitalis College in Breda.