Raad van Toezicht

Integraal en onafhankelijk toezicht

De Raad houdt toezicht op het ROC en houdt daarbij rekening met het ROC-belang en het publieke belang. De Raad van Toezicht hanteert daarbij de governance code voor de mbo sector. Een van de kernelementen daarin is de scheiding tussen toezicht en bestuur.

Rol Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op:

  • het functioneren van de Raad van Bestuur
  • het behoud van een gezonde financiële  basis
  • de aanwezigheid van een strategische visie op het functioneren van het ROC

Daarnaast is de Raad van Toezicht klankbord voor de Raad van Bestuur.

Leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van ROC West-Brabant bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter en een aantal leden.
Op dit moment wordt de Raad bemenst door: 

Raad van Toezicht - Bert Heikens
Bert Heikens
Voorzitter - tevens werkzaam in de advocatuur
Raad van Toezicht - Wim Kraaijeveld
Wim Kraaijeveld
Vicevoorzitter - tevens werkzaam als zelfstandig adviseur
Raad van Toezicht - Herman Beijerinck
Herman Beijerinck
Emeritus Hoogleraar TU Eindhoven
Raad van Toezicht - Saskia Boelema
Saskia Boelema
Tevens werkzaam als programmadirecteur jeugd bij Actiz
Raad van Toezicht - Guy Buck
Guy Buck
Tevens voorzitter Raad van Bestuur Stichting Aafje thuiszorg zorghotels
Raad van Toezicht - Wim Kraaijeveld
Renate Voss
Tevens werkzaam als lid Raad van Bestuur van Stichting BOOR.

Werkwijze

In het Profiel Raad van Toezicht is beschreven op welke wijze en in welke samenstelling de raad optimaal de toezichtsrol uitoefent. Dit profiel wordt regelmatig geactualiseerd en opnieuw vastgesteld.