Raad van Toezicht

Integraal en onafhankelijk toezicht

De Raad houdt toezicht op het ROC en houdt daarbij rekening met het ROC-belang en het publieke belang. De Raad van Toezicht hanteert daarbij de governance code voor de mbo sector. Een van de kernelementen daarin is de scheiding tussen toezicht en bestuur.

Rol Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op:

  • het functioneren van de Raad van Bestuur
  • het behoud van een gezonde financiële  basis
  • de aanwezigheid van een strategische visie op het functioneren van het ROC

Daarnaast is de Raad van Toezicht klankbord voor de Raad van Bestuur.

Leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van ROC West-Brabant bestaat uit een voorzitter en een aantal leden. Op dit moment wordt de Raad bemenst door: 

  • De heer Bert Heikens (voorzitter) - tevens werkzaam in de advocatuur
  • De heer Herman Beijerinck - emeritus hoogleraar TU Eindhoven
  • De heer Wim Kraaijeveld - tevens werkzaam als zelfstandig adviseur
  • Mevrouw Saskia Boelema - tevens werkzaam als programmadirecteur jeugd bij Actiz, een branchevereniging voor zorgondernemers
  • Mevrouw Mary Groenewoud - tevens werkzaam als lid Raad van Bestuur Amphia Ziekenhuis
  • De heer Guy Buck - tevens voorzitter Raad van Bestuur Stichting Aafje thuiszorg zorghotels

Werkwijze

In het Profiel Raad van Toezicht is beschreven op welke wijze en in welke samenstelling de raad optimaal de toezichtsrol uitoefent. Dit profiel wordt regelmatig geactualiseerd en opnieuw vastgesteld.