Samenwerkingsverbanden

ROC West-Brabant participeert in een groot aantal samenwerkingsverbanden. Een horizontale dialoog houdt ons scherp op de wijze waarop we zo dienstbaar mogelijk kunnen zijn aan onze stakeholders.

De volgende samenwerkingsverbanden werden in 2014 actueel:
 • We werken mee in de Zorgboulevard Roosendaal en het bijbehorende Care Innovation Center.
 • We werken mee in het Center of Excellence Defensie Vliegtuig- en helikopteronderhoud.
 • We zijn partner in het meerjarenprogramma ‘West- Brabant werkt en pakt door’.
 • We zijn partner in de Strategic Board Delta Region en maken in dat verband deel uit van diverse programma’s voor versterking van enkele sectoren (maintenance, logistiek, biobased en overig).
 • We zijn lid van de stichting Tune Techniek en zijn betrokken bij het opzetten van een duurzaam regionaal fonds ‘Slim West-Brabant’. Doel: financieel ondersteunen van projecten in de drie Techniek Pact Programmalijnen: kiezen voor techniek, leren in techniek, werken in techniek. Deelnemers aan dit fonds: bedrijven, onderwijs en overheid.
 • We participeren in het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) rondom biobased  ontwikkelingen, daarnaast zijn we onderdeel van de CIV’s Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agro & Food.
Hierna volgt een kleine selectie uit overige samenwerkingsverbanden:
 • Stichting Maintenance Education Consortium waarin onderwijs en bedrijfsleven heroriënteren op de wijze waarop het onderwijs in deze sector beter kan aansluiten bij de wensen van het bedrijfsleven.
 • ROC4NL, een samenwerkingsverband met drie andere ROC‘s, ter versterking van  onderwijsinnovatie en bedrijfsvoering.
 • Overleg Brabantse ROC’s over samenwerking, kennisdeling en afstemming.
 • Stichting Sporttalent en Onderwijs in de Delta ter bevordering van studie en scholing in combinatie met topsportbeoefening.
 • MBO Raad, VO Raad en AOC Raad.
 • Regionale Samenwerkingsverbanden VO verantwoordelijk voor het zorgbeleid in het voortgezet onderwijs, inclusief Passend Onderwijs.
 • Regiegroep Voortijdig Schoolverlaten regio West-Brabant, verantwoordelijk voor de uitvoering en monitoring van de VSV-convenanten.
 • Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) West-Brabant, een overleg waaraan onderwijs, overheid en ondernemers deelnemen over het arbeidsmarktbeleid tot 2020.
 • Innovation Board ten behoeve van strategische verankering van onderwijsinnovatie in de regio.
Het aanhaken op ontwikkelingen en het samenwerken met derden is belangrijk voor ons ROC. We zoeken daarbij vooral naar en participeren in initiatieven die dicht bij onze primaire onderwijsopdracht liggen. Specifiek in het kader van macrodoelmatigheid voerden we regelmatig overleg met de ROC’s in onze buurregio’s. Er is een systeem in de maak waarmee we de portfolio’s van onze colleges kunnen gaan beoordelen op criteria die relevant zijn voor doelmatigheid.