Samenwerkingsverbanden

ROC West-Brabant participeert in een groot aantal samenwerkingsverbanden. Deze samenwerking met vele partijen in onze regio (en daarbuiten) houdt ons scherp ten aanzien van onze bijdragen aan regionale ontwikkelingen.

De samenwerking betreft een breed scala aan onderwerpen: van het terugdringen van voortijdig schoolverlaten tot macrodoelmatigheid, van arbeidsmarktontwikkelingen tot passend onderwijs, van effectieve en efficiënte in- en uitstroom van studenten tot topsport. Daarnaast wordt in samenwerkingsverbanden inhoud gegeven aan de wettelijke verplichtingen van passend onderwijs en de zorgplicht voor leerlingen. De samenwerkingen vinden plaats in alle geledingen van onze organisatie.
De partners waarmee we samenwerken in het kader van voornoemde onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

• Scholen en instellingen in de regio, zowel in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs als verschillende roc’s;
• Lokale en regionale overheden;
• Branchevertegenwoordigers, bedrijven en instellingen;
• Een scala aan organisaties die een rol spelen in de regio- nale ontwikkelingen;
• Ministerie van Defensie in verband met de opleidingen Veiligheid en Vakmanschap, (VeVa).

Publiek-private samenwerkingenBinnen ROC West-Brabant zijn vijf publiek-private samenwerkingen die voldoen aan de definitie van een activiteit waarbij een instelling om onderwijskundige redenen direct of indirect betrokken is bij de uitoefening van een economische activiteit, namelijk:

Grenzeloos Biobased Onderwijs;
• Biobased Economy;
Bouw- en Techniekcentrum Breda;
Composite Maintenance Cluster West-Brabant Aviolanda Woensdrecht;
Zorgboulevard Roosendaal.

Het aanhaken op ontwikkelingen en het samenwerken met derden is belangrijk voor ons ROC. We zoeken daarbij vooral naar en participeren in initiatieven die dicht bij onze primaire onderwijsopdracht liggen.