Statuten en reglementen

hierHoe zijn de zaken bij ROC West-Brabant geregeld?


Statuten

In de Statuten ROC West-Brabant 20-12-2017 is notarieel vastgelegd wat voor organisatie Stichting ROC West-Brabant is, met welk doel de organisatie bestaat, hoe de organisatie bestuurd wordt en hoe daarover verantwoording wordt afgelegd. 


Bestuursreglement

In het Bestuursreglement Stichting ROCWB is precies beschreven wat de verantwoordelijkheden  zijn van de Raad van Bestuur en welke verantwoordelijkheden de Raad van Toezicht heeft. Daarnaast beschrijft het de wijze waarop de Raad van Bestuur zijn taken uitvoert en de organisatorische eenheden. 
Het regelt, kortom, hoe we binnen ROC West-Brabant bestuurlijke zaken op elkaar hebben afgestemd.

Procuratieregeling

In de Procuratieregeling Stichting ROC West-Brabant is vastgelegd welke personen werkzaam bij ROC West-Brabant, volmacht hebben tot het aangaan van een verplichting namens het ROC West-Brabant.

Toezichtkader Raad van Toezicht

Het kader is hier  te vinden.