Stichtingen en co÷peraties

De Stichting ROC West-Brabant is gelieerd aan een aantal stichtingen en coöperaties. Op deze wijze geeft het ROC op diverse manieren invulling aan haar regionale, maatschappelijke rol.

  • Stichting Bredaas Gymnasium is ooit opgericht met als doel het ondersteunen van de school.
  • Stichting tot steun aan het Baronie College heeft als doel het ondersteunen van de niet-subsidiabele activiteiten van het ROC.
  • Stichting Talentenfonds ROC West-Brabant heeft als doel het belonen van bijzondere prestaties en het stimuleren en financieel ondersteunen van ideeën en initiatieven van studenten van het ROC.
  • De Vereniging onderwijshuisvesting voorgezet onderwijs Breda e.o. (Coöperatieve Vereniging UA Building Breda) is opgericht om de decentralisatie van de onderwijshuisvestingsmiddelen van de VO- scholen in de gemeente Breda uit te voeren, conform een Masterplan. Het bevoegd gezag van de VO- scholen is lid.
  • Onder de Coöperatieve Vereniging Onderwijsgroep Zuidwest Delta UA vinden de gezamenlijke onderwijsactiviteiten plaats van CIOS-opleidingen van ROC Scalda en ROC West-Brabant.