Innovatie

ROC West-Brabant is al enkele jaren proactief om vernieuwing in en rondom het beroepsonderwijs te realiseren. Zo maken we het beroepsonderwijs aantrekkelijker voor studenten én docenten. 

Regionale innovatieprojecten

ROC West-Brabant participeert in een aantal projecten in het kader van de Strategische Agenda West-Brabant. Hierin wordt eensgezind en doelgericht samengewerkt om regionale economische ambities te realiseren.

In de onderstaande projecten voortkomende uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) en Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV) werken de colleges van ROC West-Brabant samen met bedrijven en instellingen. Het doel van de samenwerking is de verbetering van de aansluiting van het mbo op de regionale arbeidsmarkt in een aantal sectoren en daarmee bijdragen aan de (economische) ontwikkeling van de regio West-Brabant.

Het gaat om de navolgende projecten:

ROC West-Brabant Pioniers

De Onderwijsraad (2016)  benadrukt dat docenten meer bij elkaar moeten ‘afkijken’. Opvattingen over goed onderwijs moeten meer met elkaar gedeeld worden. ROC West-Brabant biedt met het traject ROCWB Pioniers ondersteuning en begeleiding aan docenten om een goed idee te ontwerpen, het uit te voeren en het idee te borgen en delen. De pionierende docent (pionier) werkt op basis van een eigen idee voor in de klas of voor de school of college. Er wordt met ROCWB Pioniers beoogd dat de professionele ruimte van een pionier groeit door de verbinding met collega’s in een professionele leergemeenschap aan te gaan.  Professionals die individueel op basis van kritische reflectie de eigen praktijk onderzoekt met als doel die praktijk te verbeteren.
 
Op de website van ROCWB Pioniers staan de projecten van onze pioniers! Je kunt inloggen op onze website en hier ideeën en of innovaties achterlaten. Ook delen we hier informatie over bijeenkomsten die we organiseren. Neem een kijkje op onze website.