Verantwoording

Jaarlijkse verslaglegging
Studenten, ouders, relaties en andere betrokkenen bij ROC West-Brabant mogen van ons openheid en transparantie verwachten over het voorgenomen beleid en de uitgevoerde activiteiten.
Ieder jaar brengt het ROC een jaarverslag uit dat terugblikt op het voorgenomen en gerealiseerde beleid, de bereikte onderwijsresultaten en de exploitatieresultaten. De jaarverslagen bevatten steeds een bestuursverslag en een jaarrekening. Uw suggesties ten aanzien van onze verantwoording horen we graag!

Verantwoording in 2018

Hier vindt u het Jaarverslag 2018 van ROC West-Brabant.
Over 2018 is tevens een overzicht gemaakt van declaraties van de leden van de Raad van Bestuur.
In het jaarverslag examinering 2018 vindt u per college alle jaarverslagen examinering onder elkaar.


Verantwoording in 2017

Hier vindt u het Jaarverslag 2017 van ROC West-Brabant.
Over 2017 is tevens een overzicht gemaakt van declaraties van de leden van de Raad van Bestuur.
In het jaarverslag examinering 2017 vindt u per college alle jaarverslagen examinering onder elkaar.

Verantwoording in 2016

U kunt het jaarverslag over 2016 doorbladeren door op onderstaande afbeelding te klikken.

U kunt er ook voor kiezen om het Jaarverslag 2016 'Veerkracht in ons onderwijs' te downloaden.
Hier leest u het overzicht van de declaraties van de Raad van Bestuur in 2016.
Hier leest u het Jaarverslag examinering van 2016.

Verantwoording in 2015

Jaarverslag 2015 'Cultuur in transitie'
Doorbladeren
Downloaden
Over 2015 is tevens een overzicht gemaakt van de declaraties van de leden van de Raad van Bestuur

Verantwoording in 2014

Jaarverslag 2014 'ROC in transitie'
Doorbladeren
Downloaden
Over 2014 is tevens een overzicht gemaakt van de declaraties van de leden van de Raad van Bestuur.

Verantwoording in 2013

Jaarverslag 2013 'Aanpakken en doorpakken'
Doorbladeren
Downloaden
Bijlagen: jaarverslagen per school

Verantwoording in 2012

Jaarverslag 2012 'Bij de les!'
Downloaden