Privacy

Privacy statement

ROC West-Brabant gaat zorgvuldig om met jouw privacy. Dat betreft gegevens van de gebruikers van de websites van ROC West-Brabant (dus ook van de websites van onze scholen en colleges).

Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt ROC West-Brabant zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens via de website

In het kader van de dienstverlening legt ROC West-Brabant gegevens vast in een bestand. ROC West-Brabant gebruikt gegevens van gebruikers om:

  • service te kunnen verlenen indien je die bij het gebruik van onze sites verlangt (bijvoorbeeld als je je wachtwoord bent vergeten
  • voor jou interessante informatie te selecteren en deze per e-mail aan je toe te zenden
  • om gebruikers te informeren via digitale nieuwsbrieven over onze opleidingen en scholen

Clickgedrag

Op de websites van ROC West-Brabant worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de websites te optimaliseren zodat ROC West-Brabant de dienstverlening verder kan optimaliseren en haar bezoekers zo goed mogelijk van dienst kan zijn. De algemene bezoekgegevens worden bewaard voor een periode van 26 maanden.

Gebruik van Cookies

ROC West-Brabant maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. ROC West-Brabant maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Aansprakelijkheid

Onze websites bevatten links naar andere internetsites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden onze bezoekers aan om op te letten wanneer zij onze internetsite verlaten en om de privacy verklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. ROC West-Brabant is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op de websites. Evenmin is ROC West-Brabant verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de site. ROC West-Brabant is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de site te verwijderen of te wijzigen.

Naast de website verwerkt ROC West-Brabant gegevens ter uitvoering van haar opdracht: het verzorgen van onderwijs. In de volgende reglementen zijn de regels te vinden waaraan ROC West-Brabant zich houdt bij verwerking van persoonsgegevens. Ook vind je daarin wat jouw rechten als betrokkene zijn.

ROC West-Brabant is transparant over welke persoonsgegevens worden verwerkt. Hieronder tref je voor verschillende categorieën een overzicht aan:

ZIVVER

ROC WB gebruikt ZIVVER voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie. Hierdoor garanderen wij dat wij deze gevoelige informatie met de modernste beveiliging versturen, en dat niemand anders dan u de inhoud van de e-mail kan lezen.   

ZIVVER in twee minuten 
In dit filmpje ziet u wat ZIVVER is en hoe u een veilig bericht ontvangt en leest.  

Cameratoezicht

Hier vind je het Reglement cameratoezicht ROC West-Brabant. Dit reglement heeft betrekking op alle locaties van Stichting ROC West-Brabant waar toezicht door middel van camerasystemen wordt ingezet. Hierin staat onder andere integer gebruik van het camerasysteem en de bescherming van privacy van studenten, medewerkers en bezoekers beschreven.

Vragen

Heb je vragen over dit privacy statement? Stel deze via privacy@rocwb.nl

Contactgegevens

Functionaris gegevensbescherming:  Carol van Lent, fg@rocwb.nl, tel 076- 504 8000
Coördinator Informatie Beveiliging & Privacy: Jan van den Hazelkamp, privacy@rocwb.nl, tel 076- 504 8000