Privacy

Privacy statement

ROC West-Brabant gaat zorgvuldig om met jouw privacy. Dat betreft gegevens van de gebruikers van de websites van ROC West-Brabant (dus ook van de websites van onze scholen en colleges).

Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt ROC West-Brabant zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening legt ROC West-Brabant gegevens vast in een bestand. ROC West-Brabant gebruikt gegevens van gebruikers om:

  • service te kunnen verlenen indien je die bij het gebruik van onze sites verlangt (bijvoorbeeld als je je wachtwoord bent vergeten
  • voor jou interessante informatie te selecteren en deze per e-mail aan je toe te zenden
  • om gebruikers te informeren via digitale nieuwsbrieven over onze opleidingen en scholen

Clickgedrag

Op de websites van ROC West-Brabant worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de websites te optimaliseren zodat ROC West-Brabant de dienstverlening verder kan optimaliseren en haar bezoekers zo goed mogelijk van dienst kan zijn.

Gebruik van Cookies

ROC West-Brabant maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. ROC West-Brabant maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Aansprakelijkheid

Onze websites bevatten links naar andere internetsites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden onze bezoekers aan om op te letten wanneer zij onze internetsite verlaten en om de privacy verklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van onze internetsite. ROC West-Brabant is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op de websites. Evenmin is ROC West-Brabant verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de site. ROC West-Brabant is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de site te verwijderen of te wijzigen.

Vragen

Heb je vragen over dit privacy statement? Neem dan contact met ons op, dan proberen we je zo snel en goed mogelijk te informeren.