Hoe werkt de ROC Academie?

De ROC Academie werkt vraaggericht. We spelen in op opleidingsbehoeften die leven binnen ROC West-Brabant. De ROC Academie krijgt input vanuit HR Advies, de Raad van Bestuur, Onderwijsexpertise, ROC Diensten en (het management van) onze scholen en colleges. Met die input organiseren we leeractiviteiten voor bepaalde doelgroepen die passen bij de richting die we bij ROC West-Brabant gekozen hebben. Hiermee levert de ROC Academie een bijdrage aan het realiseren van de strategie.

Voor het uitvoeren van de leeractiviteiten vragen we de medewerking vanuit de hele organisatie en indien nodig van externe partijen.

We bieden naast onze bemoeienissen met groepen medewerkers ook een open cursusaanbod dat veelal gericht is op persoonlijke ontwikkeling of op kennisdeling. Klik hier voor ons actuele aanbod.