Welkom bij ROC Academie

Wat is de ROC Academie?
De ROC Academie is opgericht in 2012 als instrument voor professionalisering van alle medewerkers in opdracht van de Raad van Bestuur van ROC West-Brabant.  Ten grondslag aan de ROC Academie ligt de Visienotitie ROC Academie waarin het strategische karakter van het instrument aan de orde komt.

Wij organiseren cursussen en trainingen op onze locatie in het Triviumgebouw in Etten-Leur. Het betreft dan onderwerpen die op meerdere scholen een thema zijn, zodat zoveel mogelijk ROCWB-medewerkers hiervan kunnen profiteren. Soms is trainen in teamverband interessant (bijv. Loopbaanleren), maar meestal geven we de voorkeur aan het samenstellen van gemengde groepen waarin veel van elkaar geleerd wordt.
De focus ligt op Leren  in de brede zin van het woord. We organiseren bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten voor de doelgroep studerende medewerkers met als thema het uitvoeren en implementeren van onderzoek.  Daarnaast houden we ons bezig met de  coördinatie van grotere continue opleidingstrajecten zoals de PDG voor zij-instromers en een Leiderschapstraject voor managers.
 
Profiteer mee
Profiteer mee en sluit je aan bij onze missie om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
Volg trainingen, doe mee aan netwerkbijeenkomsten en deel je kennis met anderen om jezelf en jouw team of organisatieonderdeel verder te ontwikkelen.

Bekijk hier ons actuele opleidingsaanbod.