Talenten zonder papieren

Over Talenten zonder papieren

Er zijn talentvolle jongeren die vanwege een beperking of belemmering niet in staat zijn om een vmbo-diploma of een startkwalificatie te behalen. Door verbinding en afspraken buiten organisatiegrenzen, creëren we een sluitend vangnet voor deze jongeren. 

Het project Talenten zonder papieren in de regio West-Brabant (RMC-regio 34), is bedoeld voor jongeren die geplaatst zijn in onderwijstrajecten zoals Praktijkonderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs, vmbo en mbo niveau 1 Entreeopleidingen. Tot deze groep behoren ook voortijdige schoolverlaters van bovenstaande richtingen en uitvallers op mbo niveau 2.

We ontwikkelen trajecten om de overgang naar mbo en/of de arbeidsmarkt te versoepelen. Denk hierbij aan aansluitende opleidingstrajecten, een passende plek op de arbeidsmarkt of arbeidsmatige dagbesteding voor deze jongeren. Voorwaarde voor succes is het creëren van een sluitend regionaal netwerk waarin onderwijs, gemeenten en werkgeversorganisaties samenwerken.

Integrale samenwerking
Het project is een samenwerking tussen de drie samenwerkingsverbanden VO van Bergen op Zoom, Breda en Roosendaal en ROC West-Brabant.

Talenten zonder papieren is een VSV-project en heeft raakvlakken met West-Brabant leert en werkt en het Actieplan Jeugdwerkloosheid West-Brabant.

Meer informatie
Marie-Christine Albregts, Projectmanager Talenten zonder papieren
M.Albregts@rocwb.nl  | 06 50802141 

Projectdoelen
Projecten met raakvlakken
Resultaten tot nu toe