Behaalde resultaten

Belangrijkste resultaten uit 2016:

Casuïstiekgesprekken bij praktijkonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs 
Doel:          Beter begeleiden van jongeren naar de arbeidsmarkt.

Eén transitieformulier voor jongeren uit het doelgroepenregister
Doel:          UWV en gemeenten hebben de juiste informatie beschikbaar over jongeren die hun school verlaten.

Brede positioning van entreeopleidingen binnen heel ROC West-Brabant
Doel:         
Er is voor elke student een passende onderwijsplek te vinden binnen ROC West-Brabant. Bovendien zijn er veel meer onderlinge switchmogelijkheden voor studenten en delen de verschillende onderwijsteams van entree structureel kennis. 

Eén centrale intakeprocedure voor alle entreeopleidingen van ROC West-Brabant
Doel:          Geen jongeren uit het oog verliezen en voor elke toelaatbare jongere een passende plek binnen ROC West-Brabant vinden. 

Afspraken met Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)/Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) over betrokkenheid van entreestudenten bij dreigende uitval en hun rol bij exitgesprekken
Doel:          Soepele overgang naar vervolgtraject waardoor jongeren niet tussen wal en schip vallen. 

Afspraken met diverse scholen (pro, vso, ISK, vmbo) over het inrichten van een pre-entreeopleiding
 
Doel:         
Jongeren kunnen al op hun huidige school starten met entree, waardoor overgang naar entree beter geborgd wordt en uitval op het mbo vermindert. 

Roadmap waarin duidelijk wordt welke routes jongeren kunnen lopen en welke partijen wanneer om tafel zitten
Doel:         
Overzicht van mogelijke routes en het sluitende regionale vangnet van Talenten zonder papieren.