Projectdoelen

De drie samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs in West-Brabant (Bergen op Zoom, Roosendaal en Breda) hebben samen met het mbo van het ROC West-Brabant het initiatief genomen bij de regiegroep VSV een projectaanvraag in te dienen met de volgende doelen:

  • Een eenduidige methodiek in de regio te ontwikkelen gericht op een sluitende aanpak voor deze talenten richting een duurzame plaats op de arbeidsmarkt;
  • Het inrichten van een plaats waarin onderwijs, gemeenten, werkgevers en partners met elkaar samenwerken;
  • Het voorstellen en inbedden van een instrument waarmee voor deze talenten uit de hele regio een eenduidig transitieformulier ontwikkeld kan worden;
  • Bemiddelen in de regio op basis van het door het onderwijs aangeleverde transitieformulier bij het vinden van een passende werkplek of dagbesteding;
  • Het organiseren van een effectief netwerk in de regio met herkenbare aanspreekpunten en korte vertrouwde lijnen;
  • Indien nodig het inrichten van werkervaringsplaatsen om thuiszitten te voorkomen;
  • De kansen verhogen op het vinden van stageplaatsen.