Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant


Minister in gesprek met leerlingen en studenten

Na de officiële ondertekening en overhandiging van de agenda beroepsonderwijs ging Minister Van Engelshoven in gesprek met studenten en leerlingen. Ze toonde warme belangstelling voor de projecten die lopen bij ROC West-Brabant.

De minister sprak met leerlingen van de Praktijkschool en de Internationale Schakelklas (ISK) die deelnemen aan een project waarbij mbo-studenten van het Cingel College de Praktijkschool-leerlingen ondersteunen in het opbouwen van een digitaal portfolio. Ook NA-ISK’ers deelden hun ervaringen met de minister.

Innovatief onderwijs

Bob Schalken, afdelingsmanager van mbo Prinsentuin College, lichtte vervolgens in de kas van het Prinsentuin College het LED-project toe. De minister sprak er haar waardering uit over het innovatieve concept van dit project en het dakpansgewijs kijken naar doorlopende leerlijn vmbo, mbo én hbo, waarbij ook de inbreng van het bedrijfsleven geborgd is. Ze loofde de onderzoekscomponent die in dit project verankerd zit en hoopt dat dit in meerdere disciplines van het mbo-onderwijs tot zijn recht kan komen.

Sterk beroepsonderwijs

Tot slot ging ze in gesprek met leerlingen van vmbo-school De Rotonde. Zij gaan binnenkort het keuzedeel ‘Sterk beroepsonderwijs’ volgen op het Prinsentuin College. Uiteraard vertrok de minister met een prachtig boeket, gemaakt door mbo-studenten Bloem & Styling van Prinsentuin College. 

Fotografie: Christian Keijsers